Skip to Main Content

Izposoja

Iskanje gradiva

Gradivo lahko iščete s predhodnim pregledom kataloga ali neposredno v prostem pristopu.

Knjižnični katalog COBISS+ vam je na voljo na vseh elektronskih napravah, ki omogočajo dostop do spleta in prek mobilne aplikacije mCOBISS. Omogoča iskanje gradiva UKM in mnogih drugih knjižnic ali iskanje po skupni bazi vseh v sistem vključenih knjižnic hkrati. Katalog je dostopen tudi na računalnikih v vseh knjižnicah, ki uporabljajo sistem COBISS.

Iskanje gradiva v prostem pristopu

gradivo v prostem pristopu poiščete v katalogu COBISS+ z vnosom iskalnih pojmov (naslov, avtor, ključne besede, …).


Če želite iskati po bazi UKM, jo med knjižnicami na spustnem seznamu izberite in potrdite.


S klikom na iskani zadetek dobimo osnovne podatke o gradivu. Za iskanje potrebujete podatke pod zavihkom Status v izposoji.  


Pred iskanjem izpišite številko nadstropja (1), številko police (2) in številko knjige (gradiva) (3).

Če je pred številko knjige zapisana rimska številka (II, III ali IV) ali črke (P, CD, …), izpišite tudi te.

Po izpisu podatkov stopite v ustrezno nadstropje, poiščite pravo številko police in na tej polici številko iskanega gradiva. Gradivo je na policah zloženo po številkah od najnižje proti najvišji.

Gradivo z rimskimi številkami stoji na začetku police in si sledi v zaporedju IV-III-II.

Pri iskanju vam bodo vedno z veseljem priskočili na pomoč naši knjižničarji.

KAJ POMENIJO KRATICE PRED ŠTEVILKO POLICE?

1. nadstropje

P1 - Prosti pristop v 1. nadstropju

D - Domoznanstvo

B - Bibliotekarska zbirka

I - Informacijska zbirka

EDC - Evropski dokumentacijski center

MI - Medknjižnična izposoja

Iv - Informacijski viri v informacijski zbirki


2. nadstropje

P2 - Prosti pristop v 2. nadstropju

ČČ - Časopisna čitalnica

PPČ - Časopisna čitalnica (informacijski viri)

- Oddelek za periodiko

K - Katalogizacija

K6 - Zbirka strokovnih referentov

PP3, PP6 - Prosti pristop

KP - Katalogizacija periodike

ČČI - Časopisna čitalnica informator


3. nadstropje

P3 - Prosti pristop v 3. nadstropju

Č - Čitalnica

K7 - Glasbena in filmska čitalnica

K8 - Zbirka strokovnih referentov

- Avstrijska čitalnica

{{system_footer}}