Skip to Main Content

Izposoja

Medknjižnična izposoja

​Medknjižnična izposoja je storitev, s katero UKM samo za svoje člane in za partnerske knjižnice naroča gradivo iz slovenskih in tujih knjižnic ter posreduje lastno gradivo drugim knjižnicam.

Storitev se zaračuna po veljavnem ceniku.

Posameznik, ki ni član in potrebuje gradivo iz UKM, se lahko obrne na svojo knjižnico, ki nam bo posredovala zahtevek in odgovorili bomo v skladu z našimi možnostmi.

Kriteriji za naročanje

 • naročamo samo gradivo, ki ni na voljo v UKM;
 • periodičnih publikacij ne posredujemo - možen je nakup posameznih člankov;
 • gradivo lahko naročite prek spletne naročilnice, osebno v knjižnici, po elektronski pošti, ali prek spletnih aplikacij (Moja knjižnica, UM:NIK… )
 • naročilo mora vsebovati podatke o naročniku (priimek in ime, kontaktni podatki in številka članske izkaznice) ter čim več bibliografskih podatkov o naročenem gradivu;
 • rok dobave je predvidoma 2 dni za dobavo iz slovenskih knjižnic in 10-14 dni za dobavo iz tujine; 
 • rok izposoje določi knjižnica dobaviteljica in se načeloma ne podaljšuje;
 • ! preklic ni možen za naročila poslana v tujino in za gradivo, ki je že v procesu pošiljanja !;
 • če uporabnik gradiva ne prevzame, ni oproščen plačila stroškov;
 • član ima lahko hkrati izposojenih 5 enot gradiva;
 • uporabnik je dolžan upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah;
 • stroške medknjižnične izposoje uporabnik poravna negotovinsko na izposoji ob prevzemu gradiva. Plačilo je možno tudi z UPN obrazcem, preko spletne banke ali spletne storitve Moja knjižnica (zavihek Dolgovi, omejitve);
 • UKM za potrebe drugih knjižnic posreduje tudi lastno gradivo - naročilo je možno oddati na: ill.ukm@um.si ali prek aplikacije COBISS3.

KONTAKT

02 250 74 21

ill.ukm@um.si

IZVLEČEK IZ CENIKA

Gradivo iz slovenskih knjižnic:

knjiga:  9,00 € oz. cena dobavitelja; 

članek: 3,00 € (do 20 str. oz. cena dobavitelja).


Gradivo iz tujine:

knjiga: 20,00 € oz. cena dobavitelja; 

članek: 9,00 € (do 10 strani) oz. cena dobavitelja. 


Priprava članka iz gradiva UKM:

3,00 € (do 20 str. + vsaka naslednja stran 0,05€)

{{system_footer}}