Skip to Main Content

Izposoja

Izposoja gradiva

Gradivo za izposojo na dom ali uporabo v čitalnicah si zadolžite v izposoji v 1. nadstropju.

Izposoja na dom je omogočena izključno članom. Gradivo si izposodite s svojo člansko (v fizični ali elektronski obliki), študentsko ali dijaško izkaznico. Izjemoma si lahko gradivo v vašem imenu izposodi tudi druga oseba, vendar le s pooblastilom člana in osebnim dokumentom.

Član si lahko hkrati na dom izposodi 10 enot gradiva. Izjeme dovoljuje informator.

Izposoja gradiva po pošti

Za izposojo gradiva po pošti izpolnite spletno naročilnico, s katero lahko člani naročite manjšo količino gradiva (do 5 enot).


Gradivo vam bomo poslali po pošti v priporočenem pismu, ki ga bo pošta dostavila v hišni predalčnik (brez podpisa), če hišni predalčnik ni dovolj velik, pa boste prejeli obvestilo, da pošiljko prevzamete na pošti.


!Stroški pošiljanja gredo v breme člana! in se obračunajo po veljavnem ceniku UKM, lahko pa jih poravnate prek spleta (spletna banka, Moja knjižnica - Dolgovi, omejitve), ročno izpolnjenega UPN obrazca oz. negotovinsko ob prvem obisku knjižnice.


Podatke o izposojenem, podaljšanem, rezerviranem in vrnjenem gradivu ter terjatvah (tudi iz naslova stroškov pošiljanja gradiva) lahko preverite prek spletne storitve Moja knjižnica.

Naročanje kopij člankov

S spletno naročilnico lahko naročite tudi kopije člankov iz gradiva, ki ga hrani UKM (razpoložljivost preverite v katalogu COBISS+).


Storitev je namenjena članom knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Če še niste naš član, vas vabimo, da to postanete (uporabite lahko tudi spletni vpis).


Stroške storitve poravnate prek spletne storitve Moja knjižnica (zavihek Dolgovi, omejitve), spletne banke, UPN obrazca ali negotovinsko v knjižnici:

 • skenirani članki po e-pošti do 5 strani: brezplačno; vsaka nadaljnja stran: 0,10 EUR,

 • skenirani članki iz raritetnega gradiva: 0,50 EUR/stran,

 • tiskane kopije: 0,06 EUR /stran

 • pošiljanje po pošti: strošek natisa + 5 EUR (poštnina).

Dragoceno, redko ali poškodovano gradivo reproduciramo le izjemoma. Ob reproduciranju upoštevamo določila Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor.

Prevzem gradiva v Čukomatu

Prevzemite naročeno knjižnično gradivo iz UKM v ČUKomatu – ob kateri koli uri, kateri koli dan.


Gradivo naročite s spletno naročilnico. Razpoložljivost gradiva preverite v katalogu COBISS+.


Za uporabo potrebujete le mobilni telefon. ČUKomat lahko uporabljate tudi brez aplikacije na mobilnem aparatu, s pametnim telefonom in nameščeno aplikacijo Direct4.me pa je uporaba še enostavnejša.


Z MOBILNO APLIKACIJO DIRECT4.ME:

Prenesite mobilno aplikacijo Direct4.me in ustvarite uporabniški račun.

 • Na seznamu pošiljk izberite vašo pošiljko.
 • V aplikaciji je izpisana tudi oznaka predala ČUKomata z vašim gradivom (npr. A1).
 • Izberite gumb za odklepanje ter skenirajte QR kodo na zaslonu predala ČUKomata.
 • Telefon v skladu z navodili na zaslonu približajte ključavnici in počakajte, da zvočni ključ odklene predal ČUKomata. (Opomba: ob predvajanju zvoka mora na ČUKomatu utripati zelena lučka.)
 • Če se predal ne odpre, izberite drugo metodo odpiranja paketnika in poizkusite ponovno.
 • Prevzemite gradivo in zaprite predal ČUKomata.

BREZ MOBILNE APLIKACIJE DIRECT4.ME:

 • Pokličite telefonsko številko, ki ste jo prejeli v SMS sporočilu in sledite navodilom.
 • Stopite pred predal ČUKomata, v katerem je vaše gradivo, in na telefonu pritisnite številko 1.
 • Telefon v skladu z navodili na zaslonu približajte ključavnici in počakajte, da zvočni ključ odklene predal ČUKomata. (Opomba: ob predvajanju zvoka mora na ČUKomatu utripati zelena lučka.)
 • Prevzemite gradivo in zaprite predal ČUKomata.

BLIŽNJICA DO POOBLASTILA

ROKI IZPOSOJE

Za večino gradiva je rok izposoje 1 mesec.


Za gradivo, ki je označeno z rdečo piko, je rok izposoje 14 dni.


Gradivo, ki je označeno s črko Č ali napisom "ZA ČITALNICO" je namenjeno zgolj uporabi v čitalnici.

Izjemno izposojo čitalniškega gradiva dovoljuje informator ali skrbnik zbirke.

PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE

Rok izposoje lahko, če gradiva ni rezerviral drug član, podaljšate:

- osebno na izposoji cel čas odprtosti knjižnice;

- telefonsko na 02 250 74 29 in 02 250 74 30;

- prek spletne storitve Moja knjižnica;

- prek mobilne aplikacije mCOBISS.

OPOMINI

Opomini se zaračunajo na enoto knjižničnega gradiva po veljavnem ceniku.

1. opomin prejmete po 7-ih dneh od poteka roka izposoje; 

2. opomin prejmete po 7-ih dneh od prvega opomina;

3. opomin prejmete po 7-ih dneh od drugega opomina;

Po 14 dneh od 3. opomina sledi izterjava.

{{system_footer}}