Skip to Main Content

Dostop do elektronskih virov UKM

Vodič po dostopu do elektronskih virov UKM

Oddaljeni dostop

 

      Oddaljeni dostop do naročniških virov UM     

 

Oddaljeni dostop do elektronskih virov UKM študentom in zaposlenim na Univerzi v Mariboru omogoča, da do naročniških elektronskih virov preko povezav na spletnih straneh knjižnice ter v univerzitetnem iskalniku UM:NIK dostopajo tudi z oddaljenih lokacij, npr. od doma.

 

Drugi člani knjižnice lahko informacijske vire uporabljajo v čitalnicah UKM ter na vseh lokacijah članic UM, kjer je mogoča povezava z univerzitetnim omrežjem.


Za dostop do naročniških vsebin moramo vnesti uporabniško ime ter geslo:

 

Uporabniško ime ukm.0012345@libroam.si
Geslo *********

Uporabniško ime: ukm . številka članske izkaznice @ libroam.si

(! če je npr. številka članske izkaznice 12345, pred njo dopišemo ničle do sedemmestnega števila 0012345)


Geslo: izbrano geslo za uporabo storitev Moja knjižnica ali Libroam. ki ga uporabljamo za prijavo v Moj profil COBISS


Po uspešni prijavi smo preusmerjeni na spletno stran želenega elektronskega vira, kjer vidimo zaznamek, da nam dostop do vsebin omogoča Univerza v Mariboru.

Iskanje gradiva lahko zdaj nadaljujemo preko iskalnega vmesnika izbrane zbirke.


 

* Po poteku seje v brskalniku moramo postopek prijave ponoviti. Za poenostavljen dostop brez potrebe po vnovični prijavi lahko uporabljamo brezplačne razširitve za brskalnike ali se povežemo z univerzitetnim navideznim zasebnim omrežjem (VPN).

 

Težave in vprašanja

Kakršnokoli težavo pri prijavi ali uporabi oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov lahko sporočite na elektronski naslov ukm@um.si.


Če gesla za oddaljeni dostop še nimate ali pa ne poznate številke svoje članske izkaznice, se obrnite na Enoto za izposojo in posredovanje dokumentov.

Koristna orodja

Oddaljeni dostop do virov Univerze v Mariboru lahko uporabljamo tudi s pomočjo razširitev za brskalnike.

undefined

{{system_footer}}