Skip to main content

Izposoja

PRILAGOJENO POSLOVANJE UKM

UKM je za prevzem gradiva odprta med tednom od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 13. ure.


Gradivo prevzamete v avli UKM, vrnete pa ga izključno preko trezorja za vračanje gradiva na zunanjosti naše stavbe v Miklošičevi ulici. 


Za naročanje gradiva uporabite spletno storitev Moja knjižnica ali portal mCOBISS, izjemoma e-poštni naslov ukm@um.si.


!Še vedno ostajajo v veljavi ukrepi za omejevanje širjenja okužbe s koronavirusom.!

POŠILJANJE GRADIVA PREKO POŠTE

Še vedno ponujamo tudi storitev pošiljanja gradiva preko pošte. V kolikor se zanjo odločite, izpolnite spletno naročilnico, s katero lahko člani naročite manjšo količino gradiva (do 5 enot).


Gradivo vam bomo poslali po pošti v priporočenem pismu, ki ga bo pošta dostavila v hišni predalčnik (brez podpisa), če hišni predalčnik ni dovolj velik, pa boste prejeli obvestilo, da pošiljko prevzamete na pošti.


!Stroški pošiljanja gredo v breme člana! in se obračunajo po veljavnem ceniku UKM, lahko pa jih poravnate preko spleta (spletna banka, Moja knjižnica - Dolgovi, omejitve) oz. negotovinsko ob prvem obisku knjižnice.

!V času epidemije vam priznavamo 20 % popust na strošek poštnine.!


Podatke o izposojenem, podaljšanem, rezerviranem in vrnjenem gradivu ter terjatvah (tudi iz naslova stroškov pošiljanja gradiva) lahko preverite preko spletne storitve Moja knjižnica ali portala mCOBISS.

NAROČANJE KOPIJ ČLANKOV

Da bi vam olajšali študijsko ali raziskovalno delo, smo v UKM pripravili novo storitev. Odslej lahko s spletno naročilnico naročite kopije člankov iz gradiva, ki ga hrani UKM (razpoložljivost preverite v katalogu COBISS+).


Storitev je namenjena članom knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Če še niste naš član, vas vabimo, da to postanete (uporabite lahko spletni vpis).


Stroške storitve poravnate preko spleta ali negotovinsko v knjižnici:

  • skenirani članki po e-pošti do 5 strani - brezplačno; vsaka nadaljnja stran - 0,10 EUR,

  • skenirani članki iz raritetnega gradiva: 0,50 EUR/stran,

  • tiskane kopije: 0,05 EUR /stran

  • pošiljanje po pošti: strošek natisa + 3 EUR (poštnina).

Dragoceno, redko ali poškodovano gradivo reproduciramo le izjemoma. Ob reproduciranju upoštevamo določila Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor.

INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE 

(02) 250 74 31 

ukm@um.si 


PODALJŠEVANJE ROKA IZPOSOJE

(02) 250 74 29 in 

(02) 250 74 30


MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

(02) 250 74 21

ill.ukm@um.si


CIP ZAPISI

(02) 250 74 48

cip.ukm@um.si


DOMOZNANSTVO

(02) 250 74 34

domoznanstvo.ukm@um.si


BIBLIOGRAFIJA

(02) 250 74 47

bibliografije.ukm@um.si


TAJNIŠTVO KNJIŽNICE 

(02) 250 74 85

tajnistvo.ukm@um.si

{{system_footer}}