Skip to Main Content

3D TISKANJE

3D TISKALNIŠKI SISTEM UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR

Kaj je osnova 3D tisk?

Osnova za izdelavo 3D natisljivega izdelka je 3D računalniški izris s končnico .STL ali .OBJ. Zelo pomembno je, kako je model oblikovan in pripravljen za tisk, saj je od tega odvisna kakovost tiskanega kosa.

V kolikor naročnik nima ustreznega modela za 3D izdelavo, lahko s pomočjo spletnih baz 3D modelov, slednjega izbere na spletu:

- www.Thingiverse.com

- www.Cults3D.com

- https://free3d.com/

- www.MyMiniFactory.com

- https://sketchfab.com/features/free-3d-models

- https://3dsky.org/

- https://grabcad.com/library/software/stl

- https://www.yeggi.com/

- https://www.cgtrader.com/3d-models

Glede na področje uporabe novega izdelka, oblikovno in mersko ustreznost, vam pomagamo izbrati najprimernejši način izdelave. Ob tem upoštevamo velikost izdelka, število sestavnih delov, tehnične lastnosti materiala in želen čas izdelave. Izbrano tehniko 3D tiska priporočimo glede na zahteve za testiranje, npr. testiranje oblike, merske ustreznosti, funkcionalnosti, tehničnih lastnosti materiala, recimo ali bo izpostavljen zunanjim vplivom, ali bo izpostavljen vlagi, ali naj bo vodoodporen in podobno…

3D tiskanje fotografij

Postopek izdelave 3D fotografij:

1. korak - Uporabnik pošlje na email naslov: saso.logar@um.si svojo fotografijo

2. korak - Fotografijo obdelamo s pomočjo programske opreme, kjer z računalniškim                               programom naredimo pozitiv vaše poslane fotografije;

3. korak - Priprava obdelane fotografije za tisk na 3D tiskalniku

4. korak - Tiskanje fotografije v 3D tiskalniku

5. korak - Prevzem izdelane 3D fotografije

TRAJANJE TISKA : približno 10 ur

CENA : okvirno med 3€ - 6€ na fotografijo (plača se glede na težo porabljenega materiala 10g = 1€)

{{system_footer}}