Skip to Main Content

Beatnik Sound Station Chair

Napotki za povezavo in poslušanje glasbe v Beatnik Sound Station Chair

Tizen

Za povezavo smo uporabili pametno uro Samsung Gear S2 (Samsung SM-R720), ki ima operacijski sistem Tizen 2.3. Na uro smo predhodno naložili glasbo v aplikacijo Predvajalnik Glasbe (Napotki za prenos glasbe na uro so v angleškem jeziku). 

Odprite [Nastavitve]. Ko je na primer prikazana števičnica (Slika 1) zasučite luneto v smeri urnega kazalca (Slika 2) in izberite [Nastavitve] (Slika 3). 

Slika 1 Slika 2 Slika 3

Med nastavitvami poiščite [Povezave] (Slika 4), da se vam odprejo možnosti za povezovanje (Slika 5). Izberite [Bluetooth], da se vam prikaže stanje povezave (Slika 6). 

Slika 4 Slika 5 Slika 6

Če z glasbenim foteljem v UKM še niste imeli vzpostavljene povezave, ga boste morali poiskati in dodati. Izberite [Slušalke BT] (Slika 7) in nato [Išči] (Slika 8), da poiščete Bluetooth naprave v bližini (Slika 9).  

Slika 7 Slika 8 Slika 9

Potrdite napravo [Focal Wireless Receiver], da se napravi seznanita in povežeta. Uspešno povezavo bo potrdil kratek pisk na glasbenem fotelju, na uri pa bo prikazano stanje povezave [Focal Wireless Receiver Povezano] (Slika 10). 

   
   Slika 10   

Na uri poiščite aplikacijo za predvajanje glasbe. Na Sliki 11 je za primer uporabljena aplikacija [Predvajalnik Glasbe]. Predvajate lahko glasbo, ki ste je predhodno naložili na uro. Poiščite želeno skladbo in sprožite predvajanje (Slika 12). 

 
Slika 11   Slika 12

Na koncu je potrebno prekiniti Bluetooth povezavo med napravo in glasbenim foteljem. Ponovno je potrebno odpreti nastavitve, kot je opisano zgoraj in prikazano na slikah od 2 do 7: [Nastavitve] > [Povezave] > [Bluetooth] > [Slušalke BT] > [Focal Wireless Receiver] (Slika 13). S pritiskom na [Prekini povezavo] (Slika 14) bo povezava med vašo napravo in glasbenim foteljem prekinjena (Slika 15). 

Slika 13 Slika 14 Slika 15

 

{{system_footer}}