Skip to Main Content

Orodja za citiranje in organizacijo referenc

Predstavitev nekaterih orodij, ki nam olajšajo organizacijo referenc in dokumentov ter pravilno in dosledno citiranje v besedilih

Primerjava orodij EndNote, Zotero in Mendeley

 


Prednosti

Basic:

- odličen za organizacijo citatov za raziskave in naloge

- lahko obvladuje večje količine referenc

- do svoje baze referenc dostopamo od koderkoli preko spletnega brskalnika


X9/20:

- neomejen pomnilniški prostor

- deljenje celotne knjižnice z do 100 uporabniki

- napredno razvrščanje referenc v skupine

- širok nabor citatnih stilov

- integriran pregledovalnik dokumentov PDF

- primeren za urejanje raznovrstnih formatov, vključno s spletnimi stranmi

- veliko funkcionalnosti v odprtokodnem orodju

- zmore prenos zapisov iz vrste podatkovnih baz, ki ne delujejo z drugimi orodji

- možnost deljenja citatov in dokumentov z drugimi

- možnost uporabniškega vmesnika v slovenskem jeziku

- dobro orodje za upravljanje z dokumenti PDF

- uspešen v pridobivanju metapodatkov iz dokumentov PDF

- možnost deljenja citatov in dokumentov z drugimi ter spremljanja bralnih seznamov in novosti

- intuitiven uporabniški vmesnik, enostavna uporaba

Tip

Basic: Spletni uporabniški vmesnik dostopen na spletni strani My EndNote Web, razširitev za spletne brskalnike Firefox, Chrome, Opera in Edge EndNote Click ter razširitev EndNote Capture Reference.


X9/20: Namizna programska oprema, spletni dostop preko My EndNote Web, razširitev za spletne brskalnike Firefox, Chrome, Opera in Edge EndNote Click ter razširitev EndNote Capture Reference.

Namizna programska oprema, razširitev za spletne brskalnike Firefox, Chrome, Edge in Safari Zotero Connector in aktivni zaznamek za vse ostale brskalnike. Namizna programska oprema, spletni uporabniški vmesnik in razširitev za spletne brskalnike Firefox in Chrome Mendeley Web Importer.
Operacijski sistem

Basic: vsi (spletni uporabniški vmesnik)


X9/20: Windows / Macintosh

Windows / Macintosh / Linux Windows / Macintosh / Linux
Uporaba na mobilnih napravah

Basic/X9/2020:

- aplikacija EndNote for iPad za iOS

- aplikacija PaperShip za iOS

- aplikaciji ZotEZ² in Zoo za Android

- aplikaciji Mendeley in PaperShip za iOS

- aplikacija Mendeley za Android

Možnost uporabe v slovenskem jeziku

Basic/X9/2020: /

Da. Zotero uporabi jezik operacijskega sistema oz. spletnega brskalnika. /
Dostopnost

Basic: Brezplačen (Registracija v EndNote Web)


X9/20: Namizna programska oprema je dostopna študentom in zaposlenim z UM.

Freemium

(Osnovna uporaba je brezplačna, razširitev pomnilniškega prostora je plačljiva.)

Prenesi Zotero

Freemium

(Osnovna uporaba je brezplačna, razširitev pomnilniškega prostora in povečanje števila zasebnih skupin sta plačljiva.)

Prenesi Mendeley

Pomnilniški prostor

Basic: 50.000 referenc in 2 GB za priponke


X9/20: neomejen pomnilniški prostor za reference in priponke

300 MB (osnovna, brezplačna verzija) 2 GB (osnovna, brezplačna verzija)

Sinhronizacija več naprav

/

oddaljen dostop

Basic: Do baze referenc dostopamo preko spletne strani My EndNote Web preko spletnega brskalnika na kateremkoli računalniku.


X9/20: Možnost samodejne sinhronizacije med do tremi namiznimi napravami in aplikacijo za iPad ter spletni dostop preko My EndNote Web.

Za funkcionalno sinhronizacijo je potrebna registracija. Možnost samodejne sinhronizacije v nastavitvah Uskladi samodejno ali sprotne sinhronizacije s klikom na gumb Uskladi s strežnikom Zotero.

Baze na vseh napravah in na spletu sinhroniziramo s klikom na gumb Sync (Sinhroniziraj). Samodejna sinhronizacija zaenkrat ni implementirana.

Spletni dostop do knjižnice referenc.

Formati

za uvoz referenc

Basic:

 • RIS

X9/20:

 • EndNote XML
 • Refer/BibIX
 • RIS
 • Tab Delimited
 • možnost dodajanja filtrov za uvoz

 

 • BibTeX
 • EndNote XML
 • RIS
 • Refer/BibIX
 • Zotero RDF
 • in                    drugi
 • BibTeX
 • EndNote XML
 • RIS
 • Zotero RDF

Formati

za izvoz referenc

Basic:

 • BibTeX
 • EndNote XML
 • RIS
 • Refer
 • Tab Delimited

X9/20:

 • RTF
 • TXT
 • HTML
 • XML
 • Bibliontology
 • BibTeX
 • EndNote XML
 • RIS
 • Refer/BiblX
 • in drugi
 • BibTeX
 • EndNote (XML)
 • RIS
Zajemanje zapisov iz brskalnika

Basic/X9/20: Razširitev za spletne brskalnike Firefox, Chrome, Opera in Edge EndNote Click in razširitev EndNote Capture Reference.

Razširitev za spletne brskalnike Firefox, Chrome, Edge in Safari Zotero Connector ter aktivni zaznamek za preostale brskalnike.

Razširitev za spletna brskalnika Firefox in Chrome Mendeley Web Importer.

Dopolnjevanje metapodatkov po vnosu identifikatorja

Basic: /


X9/20: DOI

DOI, ISBN, PBMID ArXiv ID, DOI, ISBN, PBMID
Tipi zapisov Basic/X9/20: Najbolje deluje z zapisi za tradicionalne formate (članki, knjige, ipd.) Ob zapisih lahko hranimo tudi dokumente PDF in druge tipe datotek. Tradicionalni formati (knjige, članki, patenti) ter spletne strani. Ob zapisih lahko hranimo tudi dokumente PDF, posnetke zaslona, in druge tipe datotek. Najbolje deluje z zapisi za tradicionalne formate (članki, knjige, ipd.) Ob zapisih lahko hranimo tudi dokumente PDF in druge tipe datotek.
Zaznava duplikatov Basic/X9/20: Da. Da. Da.
Organizacija baze referenc

Basic:

- razvrščanje seznamov po imenu avtorja, naslovu, letu izida, datumu vnosa

- uvrščanje referenc v lastne sezname ter skupine

- Quick Search: iskanje po vseh metapodatkovnih poljih celotne baze ali seznamov

- dodajanje priponk k zapisom

- dodajanje opomb kot metapodatkovnega polja


X9/20:

- razvrščanje seznamov po katerihkoli metapodatkovnih poljih

- iskanje/filtriranje po katerihkoli metapodatkovnih poljih

- napredno razvrščanje referenc v skupine

- dodajanje priponk k zapisom

- nastavitev samodejnega preimenovanja dokumentov v računalniku

- posodabljanje metapodatkov na ukaz

- razvrščanje seznamov po katerihkoli metapodatkovnih poljih

- uvrščanje referenc v lastne zbirke in skupine za deljenje z drugimi

- iskanje po vseh ali po le določenih metapodatkovnih poljih

- filtriranje po značkah (tagih)

- dodajanje priponk k zapisom

- preimenovanje priponk iz metapodatkov zapisa

- povezovanje sorodnih referenc

- dodajanje opomb k zapisom

- razvrščanje seznamov po imenu avtorja, naslovu, letu izida, imenu publikacije, datumu vnosa

- uvrščanje referenc v lastne mape in skupine za deljenje z drugimi

- iskanje po vseh ali le določenih metapodatkovnih poljih

- filtriranje po imenih avtorjev, ključnih besedah, imenih publikacij ali oznakah (tagih)

- dodajanje priponk k zapisom

- dodajanje opomb k zapisom

- nastavitev samodejne organizacije in preimenovanja dokumentov in map v računalniku

- posodabljanje metapodatkov na ukaz

Integriran iskalnik po bazah

Basic: Iskanje po podatkovnih bazah in katalogih Online Search.


X9/20: Iskanje po poljubnih bazah (npr. PubMed), možnost prenosa datotek za povezavo z drugimi bazami. Za uporabo baz, ki zahtevajo potrditev pravic za oddaljen dostop, je potrebna predhodna konfiguracija.

/ Iskanje po podatkovni bazi Mendeley, iskanje sorodnega gradiva v bazi Mendeley
Izdelava bibliografije v samostojni datoteki

Basic/X9/20:

 • HTML
 • RTF
 • golo besedilo, TXT
 • HTML
 • RTF
 • kopiranje golega besedila v odložišče
 • tiskanje
Označene zapise z miško povlečemo in spustimo v okno urejevalnika besedil.
Ekstrakcija metapodatkov iz dokumentov PDF

Basic: /


X9/20: Da.

Da. Da.
Integriran pregledovalnik dokumentov PDF

Basic: /


X9/20: Da.

/ Da.
Možnost iskanja po besedilu dokumentov PDF

Basic: /


X9/20: Da. Besedila v dokumentih PDF so indeksirana takoj po uvozu.

Da. V nastavitvah Zotera moramo prej nastaviti indeksiranje dokumentov PDF. Da. Besede, ki jih iščemo, Mendeley barvno označi v integriranem pregledovalniku.
Možnost opremljanja dokumentov PDF z barvnimi oznakami in opombami

Basic: /


X9/20: Da.

/ Da.
Souporaba seznamov referenc z drugimi uporabniki

Basic: Z drugimi uporabniki, ki so registrirani v EndNote, lahko delimo posamezne skupine referenc.


X9/20: Eno celotno knjižnico referenc lahko delimo z (do 100) registriranimi uporabniki verzij X7/X8/X9/20.

Ustvarjamo lahko zasebne ali javne skupine, z drugimi delimo zapise, sodelujemo in komuniciramo. Ustvarjamo lahko zasebne ali javne skupine in z drugimi delimo zapise, opremljene dokumente PDF, komuniciramo, spremljamo bralne sezname. Brezplačna verzija omogoča le 1 zasebno skupino s 3 uporabniki. Javne skupine niso omejene.
Integracija znotraj urejevalnikov besedil

Basic/X9/20: Vtičnik Cite While You Write

za MS Word, LibreOffice in OpenOffice.

Vtičnik Zotero

za MS Word, LibreOffice in Google Docs.

Vtičnik Cite-O-Matic

za MS Word in LibreOffice.

Dodajanje stilov za citiranje iz spletnih baz 

Basic: /


X9/20: EndNote Output Styles

Citation Style Language

Citation Style Language

Posebnost

Basic: Funkcija Match: z vnosom naslova, abstrakta in seznama referenc EndNote poišče revijo primerno za objavo našega članka.


X9/20: Nastavitev parametrov za samodejno razvrščanje referenc v pametne skupine glede na metapodatke.

Pridobivanje in samodejno dodajanje odprtodostopnih celotnih besedil v formatu PDF kot priponk k referencam.

- integracija z delom v spletnem brskalniku

- preprosto shranjevanje spletnih strani (zapis s posnetkom zaslona kot priponko)

- organizacija in upravljanje z dokumenti PDF

- funkcionalnosti družbenega omrežja

Raziskovalni vodiči

{{system_footer}}