Skip to Main Content

Orodja za citiranje in organizacijo referenc

Predstavitev nekaterih orodij, ki nam olajšajo organizacijo referenc in dokumentov ter pravilno in dosledno citiranje v besedilih

Citation Machine

 

Citation Machine omogoča generiranje citatov v tisočih različnih stilih za vrsto različnih virov.

  • Najprej izberemo želeni stil citiranja. S klikom na More + lahko poiščemo svoj stil citiranja v spustnem seznamu ...

 

 

  • ... nato določimo vrsto vira (knjiga, revija, časopis, spletna stran, znanstvena revija, film in razni drugi) ...

 

 

  • ... ter vnesemo podatke, ki jih imamo na voljo. Če nimamo vseh potrebnih podatkov, lahko iščemo po različnih kriterijih (naslov, avtor, številka ISBN itd.) in poiščemo svoj vir med zadetki. Ko vir izberemo in po potrebi dopolnimo njegove metapodatke, se nam izpiše bibliografski zapis v želenem citatnem stilu. Za izpis citata za vnos v besedilo izberemo funkcijo Parenthetical

 

{{system_footer}}