Skip to Main Content

Orodja za citiranje in organizacijo referenc

Predstavitev nekaterih orodij, ki nam olajšajo organizacijo referenc in dokumentov ter pravilno in dosledno citiranje v besedilih

KnightCite

 

Spletni generator citatov KnightCite omogoča generiranje citatov v stilih MLA, APA in Chicago. V spletnem obrazcu najprej določimo stil citiranja in vrsto publikacije, nato izpolnimo podatke o viru in kliknemo Submit. Prikaže se nam oblikovan citat, ki ga ročno kopiramo v svoje besedilo.

 

{{system_footer}}