Skip to Main Content

Orodja za citiranje in organizacijo referenc

Predstavitev nekaterih orodij, ki nam olajšajo organizacijo referenc in dokumentov ter pravilno in dosledno citiranje v besedilih

JabRef

 

 

JabRef je brezplačna odprtokodna programska oprema za organizacijo referenc in citiranje, ki uporablja formata BibTeX in BibLaTeX, in se večinoma uporablja v sistemu LaTeX. JabRef omogoča funkcionalno urejanje in iskanje za pregled vsebine naše podatkovne baze.

 

 

Omogoča:

 • rezultate skladne s formatom BibTeX,
 • preprosto urejanje, iskanje ter ogled vnosov referenc,
 • napredno funkcijo za združevanje referenc v skupine, združevanje na osnovi ključnih besed ali splošnih iskalnih izrazov,
 • uvozne filtre za 15 različnih formatov referenc,
 • neposredno iskanje ter prenos z PubMed in IEEEXplore, neposreden prenos s CiteSeer in ArXiv,
 • povezave do zunanjih virov (npr. URL, identifikator DOI, PDF, PS, DjVu ali drugih vrst datotek) lahko odpremo z enim samim klikom,
 • neposreden uvoz referenc z dodatkom za brskalnik Firefox JabFox
 • funkcionalnost za citiranje med pisanjem (»cite-as-you-write«) za eksterne aplikacije, kot so LyX, Kile, WinEdt, Vim, TeXstudio in LEd,
 • lahko se zažene kot paketno opravilo (»batch job«) brez grafičnega uporabniškega vmesnika za pretvorbo datotek referenc,
 • prilagodljivo generacijo ključa za BibTeX,
 • prilagodljive izvozne filtre,
 • podporo za urejevalnik besedil LibreOffice/OpenOffice za vnos in oblikovanje citatov (uporabniki MS Worda lahko uporabljajo Docear4Word za vnos ter oblikovanje citatov),
 • uporabo v okoljih MS Windows, Linux in Mac OS X.

Prenesi JabRef

{{system_footer}}