Skip to Main Content

Orodja za citiranje in organizacijo referenc

Predstavitev nekaterih orodij, ki nam olajšajo organizacijo referenc in dokumentov ter pravilno in dosledno citiranje v besedilih

Orodja za urejanje referenc

Orodja za urejanje referenc predstavljajo pomemben pripomoček za avtorje besedil za namene dokumentacije, organizacije in uporabe bibliografskih zapisov oz. referenc. Tovrstna orodja se razvijajo kot posledica naglega porasta znanstvene literature v svetu.

S shranjevanjem citatov v ti. knjižnice referenc so citati hitro dostopni in pripravljeni na ponovno uporabo, generiranje bibliografij ipd. Takšna orodja običajno obsegajo podatkovno bazo, kamor shranjujemo reference, ter sistem za generiranje citatov in bibliografij v slogu, ki ga zahtevajo institucije, založniki in uredništva revij.

Sodobna orodja omogočajo tudi integracijo z urejevalniki besedil ter samodejno vnašanje citatov med pisanjem, kot tudi izdelavo bibliografije.

Uporaba tovrstnih orodij se priporoča pri obvladovanju večjega števila referenc (več kot 20) in zbirke dokumentov s celotnimi besedili.

 

                       

 

                            

 

                         

 

                      

 

 

Standardni slogi citiranja

Družboslovje:

  • APA, APSA, ASA

Humanistične vede:

  • Chicago, Harvard, MHRA, MLA

Pravo:

  • ALWD, Bluebook, Oxford

Naravoslovje, matematika, medicina, tehnika:

  • ACS, AIP, AMA, AMS, IEEE, Vancouver
{{system_footer}}