Skip to Main Content

DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

Pomoč pri postopku oddaje zaključnih del študentov UM v DKUM.

Pozabil/a sem geslo za prijavo v AIPS

V primeru pozabljenega gesla se obrnite na IKT koordinatorja vaše fakultete.

 

Kako pridobim UDK za svoje zaključno delo?

UDK dobite samo v knjižnici vaše fakultete. Na spletnih straneh vaše fakultete oz. knjižnice preverite, kdaj so uradne ure in katere podatke je potrebno dostaviti za dodelitev UDK vrstilca.

Kje so navodila za oddaje zaključnega dela?

Navodila so vgrajena v DKUM. Poleg napotkov na samih straneh za oddajo je na večini strani dosegljiva ikona Pomoč, ki v novem oknu odpre besedilo s pomočjo. Ikona je skrajno desno od glavnega naslova strani ali pri drugih elementih na strani. Pomoč se odpre v pojavnem oknu (angl. "pop-up"), kar nekateri brskalniki ali dodatna programska oprema blokirajo. Za domeno DKUM poskrbite, da se takšna okna lahko odprejo.

Moje zaključno delo še vedno ni objavljeno. Je kaj narobe?

Po oddaji zaključnega dela v DKUM morate le-to oddati tudi v tiskani obliki. Tiskano obliko oddate na referatu vaše fakultete skupaj z vsemi potrebnimi obrazci. Ob oddaji tiskane verzije se zaključno delo zaklene. Preden se delo objavi, se ga obdela v referatu, nato pa še v knjižnici fakultete. Oboje lahko traja nekaj časa, še posebej v jesenskih mesecih, ko je produkcija zaključnih del največja. Do objave vašega dela v DKUM lahko preteče tudi več mesecev.

Kako dosežem umik mojega zaključnega dela iz DKUM?

Trajen umik zaključnega dela ni mogoč. Dosežete lahko začasen umik, kar lahko zahteva podjetje zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, varstva industrijske lastnine ali tajnosti podatkov naročnika. Začasen umik je mogoč za največ 3 leta. Glede umika se pozanimajte na referatu vaše fakultete.

V moji oddani datoteki zaključnega dela je napaka. Datoteko želim zamenjati, vendar je urejanje zapisa v DKUM onemogočeno

Če zaključno delo še ni objavljeno, potem se oglasite v referatu fakultete, da se zaključno delo začasno odklene. Če je zaključno delo že objavljeno ali je od zagovora preteklo več kot 14 dni, potem popravki niso več možni.

Kako dolgo traja izdelava poročila detektorja podobnih vsebin?

Izdelava poročila lahko traja nekaj minut. Čas izdelave je med drugim odvisen tudi od velikosti datoteke in trenutne zasedenosti detektorja. Status izdelave poročila preverite na strani, kjer ste poročilo zahtevali. Po izdelavi vi in mentor prejmeta obvestilo po e-pošti. Če poročilo ni izdelano v treh urah, potem je verjetno prišlo do napake, zato problem javite na podporo DKUM.

Povezava za ogled poročila detektorja podobnih vsebin izpiše, da poročilo ni več dosegljivo!

Če po izdelavi poročila zamenjate ali zbrišete oddano datoteko PDF, potem obstoječe poročilo ni več veljavno in se samodejno zbriše. Če ste oddali novo datoteko, potem ponovno sprožite izdelano poročila. Poročilo se zbriše tudi po objavi zaključenga dela.

Detektor podobnih vsebin izpisuje odstotke podobnosti. Za katere odstotke se smatra, da je delo plagiat?

Takšen odstotek ne obstaja. Odstotek pove samo, koliko besedila nekega dela je podobnega z besedilom drugega dela. Poglejmo si nekaj primerov, zakaj takšnega odstotka ni mogoče določiti:

  • recimo, da imamo dokument, ki ima 10% podobnost z drugim. Če naš dokument zajema 20 strani, potem sta podobni največ dve strani. Če naš dokument zajema 200 strani, potem je podobnih kar 20 strani. V drugem primeru je precej bolj verjetno, da bi lahko šlo za plagiat kot v prvem primeru, čeprav je odstotek enak;
  • recimo, da naše delo zajema 100 strani popolnoma izvirnega besedila, v katerem izjavimo, da je slavna enačba E=mc2 naše delo. Odstotek podobnosti je skoraj 0%, ampak gre za krajo ideje, kar je plagiat. Na drugi strani lahko imamo delo npr. s področja prava, kjer komentiramo določen zakon. Dokument je lahko 50% podoben, a ne gre za plagiat (če je pravilno citiran);
  • pomembno je tudi, kako so podobnosti porazdeljene. Delo z 10% podrobnostjo lahko ima to podobnost v nekaj nepovezanih povedih, ki so na različnih lokacijah v dokumentu ali pa gre za en sam odsek besedila na eni lokaciji. V drugem primeru je večja verjetnost za plagiat (ali manjkajoči citat), čeprav je odstotek enak.

Odstotek podobnosti je le vrednost, namenjena urejanju seznama podobnih del po podobnosti, da so najbolj podobna dela na vrhu seznama. Presoja, ali gre za plagiat ali ne, je še vedno na strani ljudi, npr. študenta in mentorja. Detektor zato omogoča interaktivni vpogled v poročilo, kjer lahko za najbolj podobne dokumente hitro in enostavno preverite, katere so podobne vsebine in kako so porazdeljene. Na podlagi tega se lahko odločite, ali gre morda za naključne podobnosti, manjkajoči citat ali pa gre za besedilo, zaradi katerega bi lahko prišlo do obtožb o plagiatorstvu.

Na DKUM-ov naslov e-pošte sem poslal/a vprašanje, kako hitro lahko pričakujem odziv?

Na e-pošto se odgovarja v času delovnih dni med 8. in 14. uro. Med vikendi in prazniki se na e-pošto ne odgovarja.

{{system_footer}}