Skip to Main Content

DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

Pomoč pri postopku oddaje zaključnih del študentov UM v DKUM.

Oddaja zaključnega dela za študente

Na strani postopka oddaje izberemo povezavo "Izjave".


Izjavo o avtorstvu zaključnega dela študent natisne, podpiše in vključi v elektronski izvod zaključnega dela. V kolikor študent odda zaključno delo tudi v tiskani obliki, mora biti v tiskani in elektronski izvod  vezana izjava o istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela.

{{system_footer}}