Skip to main content

DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

Pomoč pri postopku oddaje zaključnih del študentov UM v DKUM.

Oddaja zaključnega dela za študente

Na strani postopka oddaje izberemo povezavo "Izjava".


Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela študent natisne, podpiše in jo veže v  tiskani izvod zaključnega dela. 

{{system_footer}}