Skip to Main Content

DKUM - Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

Pomoč pri postopku oddaje zaključnih del študentov UM v DKUM.

Objava vašega zaključnega dela v DKUM

Po oddaji vašega zaključnega dela v DKUM morate na nekaterih fakultetah le-to v tiskani obliki oddati na referatu vaše fakultete. Na referatu gradivo zaklenejo, da se onemogoči spreminjanje, nato pa v knjižnici fakultete preverijo skladnost oddanega gradiva s pravili za objavo,  istovetnost elektronske in fizične verzije gradiva, potem pa, če je vse v redu, gradivo potrdijo, tako da je javno objavljeno. Do objave vašega dela v DKUM lahko tako preteče tudi več mesecev.

 

 

 

{{system_footer}}