Skip to Main Content

Knjižnica FL

Knjižnica Fakultete za logistiko

Bibliografije

Knjižnica opravlja storitev vodenja bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS za zaposlene in študente FL, v kolikor se to nanaša na njihovo delovanje v okviru fakultete.

Avtorji so dolžni bibliografske enote za vpis v osebno bibliografijo sami predložiti knjižnici v obdelavo. Predložiti morajo originalne dokumente, ki jih po obdelavi dobijo nazaj. Vnos s fotokopij in drugih neustreznih dokumentov in virov se ne izvaja. Za razvrščanje bibliografskih enot se uporablja veljavna Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Za pravilno razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji/raziskovalci, ki svoj predlog s podatki (tu klikni za obrazec)  oddajo na e-naslov: tjasa.marovt1@um.si.

 

{{system_footer}}