Skip to Main Content

Knjižnica FL

Knjižnica Fakultete za logistiko

Članstvo in vpis

Knjižnica opravlja javno službo kot del javnega zavoda in je dostopna vsem, ki želijo uporabljati njene storitve ter spoštujejo določila knjižničnega reda. Primarno je namenjena visokošolskim učiteljem, znanstvenim in strokovnim sodelavcem ter študentom FL, za podporo pedagoškega procesa, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, odprta pa je tudi drugim uporabnikom. Temeljno poslanstvo knjižnice je zbiranje, hranjenje, predstavljanje, varovanje, in zagotavljanje uporabe knjižničnega gradiva ter omogočanje dostopa do drugih informacijskih virov svojim članom in uporabnikom. (po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko)

Ob vpisu predložite osebni dokument ter izpolnite vpisni list. Enako velja za tuje študente, ki redno ali začasno v okviru študentske izmenjave študirate na fakultetah UM.
Spletni vpis v knjižnico FL UM opravite TUKAJ.

{{system_footer}}