Skip to Main Content

Knjižnica FL

Knjižnica Fakultete za logistiko

Izposoja

Izposoja

 

Varnostni ukrepi in možnosti izposoje

Priporočamo predhodno naročilo gradiva za izposojo preko Moj COBISS (Moja knjižnica) ali na e-naslov knjiznica.fl@um.si oz. preko tel. 03 428 53 06.

Vračilo gradiva poteka nemoteno. Gradivo vrnete v knjižnici, v času odprtosti fakultete 7.00 – 20.00 ure tudi v predalčnik med referatom in knjižnico.

Pogoji

Knjižnično gradivo izposojamo čitalniško ali na dom in sicer izključno članom knjižnice s predložitvijo članske oziroma študentske izkaznice.

Rok izposoje je praviloma en mesec, neknjižnega gradiva (CD-ROM, DVD) pa praviloma en teden. Za zelo iskano gradivo je rok izposoje skrajšan na en teden ali dva tedna.

Člani si lahko hkrati izposodite osem enot gradiva.

Za izposojeno gradivo člani prevzamete vso odgovornost. Člani ste odgovorni za poškodovanje, izgubo ali krajo knjižničnega gradiva.

Vračanje

Izposojeno gradivo vrnete v knjižnici. V času odprtosti fakultete 7.00 – 20.00 ure lahko gradivo vrnete tudi v predalčnik med referatom in knjižnico. Po pošti pošljete s priporočeno pošiljko z oznako na ovojnici »vračilo gradiva«.

Člani knjižnice, ki ste študenti FL, ste pred zaključkom študija (ob diplomiranju) dolžni vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do knjižnice. Enako velja ob izpisu s fakultete.

Podaljševanje

Člani, ki imate poravnane vse obveznosti, lahko rok izposoje podaljšate. Podaljšanje roka izposoje člani urejate preko spletne storitve Moja COBISS (Moja knjižnica), e-pošte, telefona 03 428 53 06 ali osebno v knjižnici. Skrb za pravočasno podaljševanje je odgovornost in dolžnost člana.

{{system_footer}}