Skip to Main Content

Knjižnica MF

Kaj ponujamo?

Knjižnica je namenjena študentom in profesorjem ter zaposlenim na fakulteti, hkrati si v njej lahko izposojajo knjižnično gradivo in uporabljajo druge storitve tudi vsi člani knjižnično-informacijskega sistema Univerze v Mariboru (KISUM-a). Knjižnica je polnopravna članica COBISS-a. Vso gradivo v knjižnici je računalniško obdelano in ga lahko najdete v lokalni bazi Medicinske fakultete (MFMB) v okviru Vzajemnega kataloga slovenskih knjižnic COBISS+.

V prostorih knjižnice lahko uporabljate tudi elektronske vire UM, ki obsegajo zbirke znanstvenih in strokovnih e-revij,  e-knjig, bibliografske zbirke podatkov in specializirane informacijske servise. Na povezavi: http://www.ukm.um.si/elektronski viri, imate po abecedi navedene vse elelektronske vire UM. Nabavo e-virov UM koordinira Univerzitetna knjižnica Maribor, nakup pa sofinancirajo vse fakultete, članice UM, UKM in ARRS.

{{system_footer}}