Skip to Main Content

Knjižnica MF

Storitve za vas

    Izposoja knjižničnega gradiva

    Pomoč pri iskanju knjižničnega gradiva

    Vodenje bibliografij  raziskovalcev

    Medknjižnična izposoja

    Baze podatkov (pomoč pri iskanju po bazah podatkov)

    Prodaja učbenikov in drugih učnih gradiv

 

{{system_footer}}