Skip to Main Content

Knjižnica FKBV

Spletna stran knjižnice FKBV

Vnos bibliografije

V Knjižnici FKBV izdelujemo/vnašamo bibliografijo raziskovalcev UM. Bibliografijo izdelujemo na osnovi originalnih primarnih dokumentov, ki jih lahko v knjižnico posredujete tudi po e-pošti  (ksenija.skorjanc@um.si).

Bibliografske enote razvrščamo v skladu s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

Avtorji določijo tipologijo bibliografskim enotam sami in sami odgovarjajo za pravilno razvrstitev bibliografskih enot po tipologiji. Bibliografi jim lahko pri določanju tipologije svetujejo.

Znanstvene tipologije verificirajo OSIC-i (Osrednji specializirani informacijski centri).

SICRIS

Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv (Polavtomatsko vrednotenje bibliografij)

{{system_footer}}