Skip to Main Content

Knjižnica FKBV

Spletna stran knjižnice FKBV

Vnos bibliografije

V knjižnici FKBV vodimo/vnašamo bibliografije za raziskovalce FKBV. Izjemoma in po predhodnem dogovoru vnašamo tudi bibliografije za zunanje raziskovalce. Storitev je plačljiva po veljavnem ceniku UM.

Bibliografijo izdelujemo na osnovi originalnih primarnih dokumentov, ki jih lahko v knjižnico prinesete osebno ali posredujete tudi po e-pošti (ksenija.skorjanc@um.si).

Avtorji določijo tipologijo bibliografskim enotam sami in odgovarjajo za pravilno razvrstitev bibliografskih enot po tipologiji. Bibliografi lahko pri določanju tipologije svetujejo.

Znanstvene tipologije verificirajo OSIC-i (Osrednji specializirani informacijski centri).

POMEMBNE POVEZAVE

SICRIS

Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

 

{{system_footer}}