Skip to Main Content

Knjižnica FKBV

Spletna stran knjižnice FKBV

Storitve za vas

             Izposoja knjižničnega gradiva

            Medknjižnična izposoja

           Pomoč pri iskanju knjižničnega gradiva

           Dodeljevanje UDK pri zaključnih delih

          Baze podatkov (pomoč pri iskanju po bazah podatkov)

          Vodenje bibliografij  raziskovalcev

          Prodaja učbenikov in drugih učnih gradiv

          Fotokopiranje in tiskanje dokumentov

{{system_footer}}