Skip to Main Content

Knjižnica FKBV

Spletna stran knjižnice FKBV

Storitve za vas

             Izposoja knjižničnega gradiva

         Medknjižnična izposoja

         Pomoč pri iskanju knjižničnega gradiva

         Dodeljevanje UDK pri zaključnih delih

         Baze podatkov (pomoč pri iskanju po bazah podatkov)

         Vodenje bibliografij  raziskovalcev

         Prodaja učbenikov in drugih učnih gradiv

         Fotokopiranje in tiskanje dokumentov

{{system_footer}}