Skip to Main Content

Knjižnica FKBV

Spletna stran knjižnice FKBV

Kaj potrebujem za vpis?

Za vpis v knjižnico potrebujete osebni dokument ali veljavno študentsko izkaznico. Možen je tudi spletni vpis v knjižnicoŠtudenti s statusom članarine ne plačujejo, ker je le-ta zajeta  v stroške vpisnine. Za ostale se članarina zaračuna po veljavnem ceniku UM.

Kontakt
T (02) 320 90 07
Knjižničarka: Jožica Črešnik
T (02) 320 90 43

Knjižnica:

knjiznica.fkbv@um.si

{{system_footer}}