Skip to Main Content

Knjižnica FKBV

Spletna stran knjižnice FKBV

Kaj potrebujem za vpis?

Za vpis v knjižnico potrebujete osebni dokument ali veljavno študentsko izkaznico. Možen je tudi spletni

vpis v knjižnico.  Študenti s statusom članarine ne plačujejo, ker je le-ta zajeta  v stroške vpisnine.

Za ostale se članarina zaračuna po veljavnem ceniku KISUM.

  

 
Kontakt
Vodja: mag. Ksenija ŠKORJANC
T (02) 320 90 07
Knjižničarka: Jožica ČREŠNIK
T (02) 320 90 43
{{system_footer}}