Skip to main content

Knjižnica FKBV

Spletna stran knjižnice FKBV

Obvestila

O B V E S T I L O

Uporabnike knjižnice obveščamo, da bo knjižnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v času poletnega semestra študijskega leta 2018/2019, odprta po naslednjem urniku:

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Vodja knjižnice FKBV

Strokovni referent UKM

{{system_footer}}