Skip to Main Content

Ponudba izobraževalnih modulov za študente

Modul 19: Izbor vsebin za podiplomske študente

Kako pripraviti dispozicijo doktorske disertacije in utemeljiti izvirnost teme?

Pri katerem delu priprave disertabilnosti vam nudi pomoč (svetuje) tutor bibliotekar?

Z bibliotekarjem se lahko posvetujete:

 • o izboru ključnih besed/predmetnih oznak teme doktorske disertacije

 • o pripravi seznama virov in literature,

 • o načinu in posebnostih iskanja gradiva v posamezni podatkovni zbirki,

 • o uporabi priporočil za analizo in utemeljitev teme doktorske disertacije ter

 • pripravi izpisov iz podatkovnih zbirk in paketov e-časopisov!

 

Se vam zastavljajo še številna druga vprašanja, kot npr.:

 • Kje najdem navodila/pravilnike za pripravo dispozicije? 
 • Kako dostopam do podatkovnih zbirk in paketov e-časopisov UM?
 • Ali lahko do vsebin knjig ter celotnih besedil revij, člankov dostopam tudi oddaljeno (od koder koli in kadar koli)?
 • Katere kriterije upoštevam pri pripravi osnovnega seznama virov in literature?
 • Kako vire citiram, kateri standard uporabim, s pomočjo katere osebne bibliografske zbirke si olajšam citiranje in navajanje virov in literature?
 • V katerih bazah podatkov opravim poizvedbe v okviru teme doktorske disertacije? WOS, SCOPUS in ...
 • Katera izhodišča moram upoštevati pri utemeljitvi izvirnosti teme?
 • V kateri reviji naj objavim izsledke svojega raziskovalnega dela, kako in kdaj? (glej Modul 13)
 • Kako pripravim izpis osebne bibliografije? ...

Na zastavljena vprašanja vam odgovorimo: 

- ob osebnem obisku v UKM

- po e-pošti: 

- po telefonu: 02 2507 423

- oddaljeno/Svetovanje na daljavo: Zoom, MS Teams

Vabljeni!

 

Kontakt:  tina.srot@um.si

 

 

NOVICE

N1: Ob udeležbi na izobraževanjih UKM prejmete potrdilo z vpisom v e-Nefiks (neformalni indeks izobraževanja).

 

N2: BRUCI - POZOR, zadnji teden v septembru organiziramo 

Uvajalni teden za bruce.

 

N3: Obiščite sklop dogodkov, ki se odvijajo v oktobru in so namenjeni študentom: Študentski oktober pod arkadami  UKM.

{{system_footer}}