Skip to Main Content

Ponudba izobraževalnih modulov za študente

Modul 13 - Kako pripraviti in objaviti znanstveni prispevek s področja vzgoje in izobraževanja

Nosilka modula: dr. Kristina Šrot

Datumi in ure izvedbe

Maksimalno število udeležencev: 12


Vsebine:

 • vrste znanstvenoraziskovalnih del in njihove značilnosti,
 • zgradba prispevka,
 • znanstvena oprema besedila,
 • standardi citiranja, kriteriji za vrednotenje,
 • avtorske pravice in licence,
 • končni pregled in objava prispevka,
 • spletna orodja: oblikovanje osebnih bibliografij (EndNote idr.), iskanje revij z določenega strokovnega področja (BrowZine).


Cilji:

 • interpretirati tipologijo dokumentov v sistemu COBISS+,
 • poiskati revijo za objavo ter preveriti navodila za oddajo prispevka in postopek objave: jezik, oblika in dolžina prispevka, struktura prispevka, naslov in podnaslov, avtor, izvleček, ključne besede, slikovno gradivo in grafični prikazi, zahvala, citiranje,
 • motivirati za uporabo orodij za citiranje (EndNote) in orodij za iskanje revij.
 • samovrednotiti izbor revije: predhodne sestavine, sestavine glavnega dela besedila, dodatne sestavine, oblikovni izgled.

Kompetence

Poiskati primeren znanstveni časopis za objavo (BrowZine), izbrati ustrezen tip znanstvenega besedila (tipologija znanstvenih dokumentov), upoštevati statndarde za oblikovanje besedil, preučiti strukturo in sestavo članka v izbrani reviji, oceniti perspektivo recenzenta, etična in zakonita raba virov in literature.

Prijava:

tina.srot@um.si

Seznam literature na temo Znanstveno pisanje

Modul 14 - Načela znanstvenega komuniciranja in vrednotenje bibliografij

Nosilki modula: mag. Dunja Legat, Bernarda Korez

Datum in ura izvedbe:

Maksimalno število udeležencev: 24


Vsebine:

 • znanstveno komuniciranje nekoč in danes,
 • bibliografije,
 • tipologija dokumentov  v sistemu COBISS+,
 • podatkovne zbirke  Web of Science, SCOPUS, JCR in Ulrich's,
 • vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji,
 • odprt dostop do znanstvenih publikacij,
 • Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru.

Cilji:

 • poimenovati načela znanstvenega komuniciranja,
 • navesti vrste bibliografij,
 • interpretirati tipologijo dokumentov v sistemu COBISS,
 • pojasniti sistem rangiranja serijskih publikacij v Sloveniji (faktor vplivanja, IF, SNIP, etc.),
 • izbrati način citiranja kot pokazatelj kakovosti znanstvenega prispevka,
 • prepoznati in uporabiti DKUM tj. enotno vstopno točko za dostop do elektronskih informacijskih virov, ki nastajajo na Univerzi v Mariboru, seznaniti se z odprtim dostopom do publikacij,
 • prepoznati okolja neetičnega znanstvenega publiciranja.

Prijava: dunja.legat@um.si in/ali bernarda.korez@um.si

Modul 15 - Povečajte svoj raziskovalni vpliv

Nosilki modula: mag. Dunja Legat, Bernarda Korez

Datum in ura izvedbe:

Maksimalno število prijav: 24


Predstavljena bodo orodja in metode, ki jih nudijo podatkovne zbirke, raziskovalna družbena omrežja in sodobne komunikacijske poti za vrednotenje, spremljanje in rast raziskovalnega vpliva raziskovalcev ter okolje odprtega dostopa, ki omogočajo dostop do znanstvenih člankov in raziskovalnih podatkov.

Vsebine: 

 • znanstveno komuniciranje nekoč in danes, 
 • bibliografije,
 • tipologija dokumentov/del v sistemu COBISS+, 
 • kvantitativni bibliometrični kazalci v podatkovnih zbirkah Web of Science, SCOPUS, JCR, Ulrich's in Google Scholar,
 • znanstveno komuniciranje, družbena omrežja, raziskovalni profil​ in raziskovalna družbena omrežja, 
 • odprt dostop do znanstvenih publikacij in podatkov, 
 • alternativna metrika znanstvenih dosežkov.

Cilji:

 • poimenovati načela znanstvenega komuniciranja nekoč in danes, 
 • navesti vrste bibliografij,
 • interpretirati tipologijo dokumentov v sistemu COBISS+,
 • povzeti in primerjati kvantitativne bibliometrične kazalce v podatkovnih zbirkah WOS, SCOPUS, JCR, Ulrich's in Google Scholar,
 • definirati znastveno komuniciranje in poimenovati družabna omrežja,
 • preveriti Scopus Author ID,
 • ustvariti si račun: Researcher ID, ORSID, Research Gate ter Academia.edu,
 • aktivirati Google Scholar Citations.

 

Prijava: dunja.legat@um.si in/ali bernarda.korez@um.si

 

Modul 16 - Odprt dostop do znanstvenih in raziskovalnih del

 

Nosilki modula: mag. Dunja Legat, Bernarda Korez

Datum in ura izvedbe:

Maksimalno število prijav: 24


Vsebina:

Razvoj informacijske tehnologije in posledično elektronsko založništvo je znanstveno komuniciranje preselil v veliki meri na svetovni splet. Vzporedno  z razmahom svetovnega spleta v 1990. letih so nastajale številne iniciative za omogočanje dostopa javnosti do znanstvenih del mimo tradicionalnih založniških poti. Poznano Berlinsko deklaracijo o odprtem dostopu do znanosti je kot prva slovenska univerza podpisala tudi Univerza v Mariboru.  Odprti dostop do znanstvenih publikacij postaja zavezujoč. Okviri program EU Obzorje 2020 predpisuje, da bo potrebno vsako znanstveno delo, ki bo nastalo v okviru projektov Obzorja 2020 objaviti v odprtem dostopu. Kaj od raziskovalcev pričakuje Evropska skupnost in kako to doseči bo predstavljeno v predstavitvi Odprti dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov.

 

Prijava: Dunja Legat, Bernarda Korez

 

Modul 17- Uporaba orodij za citiranje: EndNote

Vsebina

 • EndNote: predstavitev spletnega orodja za upravljanje z referencami in citiranje,
 • dostop in prijava, uporaba, organizacija referenc,
 •  izvoz EndNote podatkov o gradivu iz elektronskih virov v osebno bibliografsko zbirko
 • izdelava osebne bibliografije,
 • namestitev vtičnika "Cite While You Write" (vsatvljanje citatov med pisanjem).

Cilji:

 • opisati orodje EndNote,
 • opisati dostop,
 • izdelati svoj račun,
 • izdelati svojo osebno bibliografijo s pomočjo orodja EndNote (uvoz  podatkov: COBISS, EBSCOhost, SAGE, WILEY itd.
 • namestitev in uporaba vtičnika "Cite While You Write",
 • ovrednotiti smiselnost uporabe osebne bibliografske zbirke EndNote.

Prijava: jerneja.grasic@um.si

 

 

NOVICE

N1: Ob udeležbi na izobraževanjih UKM prejmete potrdilo z vpisom v e-Nefiks (neformalni indeks izobraževanja).

 

N2: BRUCI - POZOR, zadnji teden v septembru organiziramo 

Uvajalni teden za bruce.

 

N3: Obiščite sklop dogodkov, ki se odvijajo v oktobru in so namenjeni študentom: Študentski oktober pod arkadami  UKM.

{{system_footer}}