Skip to Main Content

Ponudba izobraževalnih modulov za študente

Modul 4 - Informacijski viri s področja naravoslovja

Nosilki modula: Renata Močnik, Boža Janžekovič

1. področje: matematika, fizika, kemija, računalništvo in informatika.

2. področje: biologija.

Datum in ura izvedbe: po dogovoru

Maksimalno število udeležencev: 12


Vsebine

1. področje: matematika, fizika, kemija, računalništvo in informatika:

 • iskanje, vrednotenje in etična raba informacij s področja matematike, fizike, kemije, računalništva, informatike itd,
 • primeri  iskanj v bibliografskih zbirkah podatkov z indeksom citiranosti:WOS: SCI, SCOPUS, podatkovnih zbirkah in paketih e-časopisov: MathSciNet, APS, IEEEXplore, ACS,  IOS Press (revije s področja tehnike, naravoslovja, medicine) ter bazah podatkov: ScienceDirect, SpringerLink, Wiley idr.
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • predstavitev uporabnosti osebne bibliografske zbirke EndNote v študijske in raziskovalne namene.

Prijava: renata.mocnik@um.si

 

2. področje: biologija

 • iskanje vrednotenje in etična raba informacij s področja naravoslovja (biologije in drugih naravoslovnih ved),
 • primeri  iskanj v bibliografskih zbirkah podatkov z indeksom citiranosti:WOS: SCI, SCOPUS, podatkovnih zbirkah in paketih e-časopisov ter bazah podatkov:  EBSCOhost, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley idr.,
 • dostopa do e-knjig  (eBook Academic Collection) izbranega strokovnega področja,
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • predstavitev osebne bibliografske zbirke EndNote.

Cilji:

 • interpretirati osnove iskanja, vrednotenja in etične rabe  informacij za uspešno opravljanje študijskih obveznosti,
 • izbrati in uporabiti za strokovno področje ustrezne elektronske informacijske vire, do katerih je mogoče dostopati z računalnikov v časopisni čitalnici UKM, računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru, ter z oddaljenih lokacij,
 • izbrati revijo z ustreznega znanstvenega področja ob uporabi aplikacije BrowZine,
 • izdelati osebno bibliografsko zbirko EndNote (registracija, uvoz podatkov iz podatkovnih zbirk UM, uporaba funkcije cite while you write, izbrati način citiranja itd.),
 • argumentirati zakonito in etično rabo informacij.

Prijava:  boza.janzekovic@um.si

Modul 5 - Informacijski viri s področja tehnike

Nosilki modula: Renata Močnik, Mojca Markovič

Datum in ura izvedbe: po dogovoru

Maksimalno število udeležencev: 12


Vsebina

 • iskanje, vrednotenje in etična raba informacij s  področja tehniških in tehnoloških ved,
 • demonstracija primerov  iskanj v bibliografskih zbirkah podatkov z indeksom citiranosti: WOS: SCI, SCOPUS, podatkovnih zbirkah in paketih e-časopisov: IEEEXplore, IOS Press (revije s področja tehnike, naravoslovja, medicine) ter bazah podatkov: ScienceDirect, SpringerLink, Wiley idr.
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • predstavitev osebne bibliografske zbirke EndNote.

 Cilji:

 • interpretirati osnove iskanja, vrednotenja in etične rabe  informacij za uspešno opravljanje študijskih obveznosti,
 • izbrati in uporabiti za strokovno področje ustrezne elektronske informacijske vire do katerih je omogoče dostopati z računalnikov v časopisni čitalnici UKM in računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru, ter z oddaljenih lokacij,
 • izbrati revijo z ustreznega znanstvenega področja ob uporabi aplikacije BrowZine,
 • izdelati osebno bibliografsko zbirko EndNote (registracija, uvoz podatkov iz podatkovnih zbirk UM, uporaba funkcije cite while you write, izbrati način citiranja itd.)
 • argumentirati zakonito in etično rabo informacij.

Kompetence

Učinkovito iskanje, vrednotenje in etična raba virov in literature s področja tehniških in tehnoloških ved.

Prijava: renata.mocnik@um.si

 

 

 

Modul 6 - Informacijski viri s področja medicine in zdravstvenih ved

Modul 6 - Informacijski viri s področja medicine in zdravstvenih ved

 

Nosilki modula: Boža Janžekovič, Zorica Milinovič

1. področje: temeljna medicina, klinična medicina, medicinska biotehnologija in druge medicinske vede.

Datum in ura izvedbe: po dogovoru

 

2. področje: zdravstvene vede.

Datum in ura izvedbe:


Vsebina

1. področje:

 • viri in literatura s področja medicine in zdravstvenih ved,
 • primeri  iskanj v bibliografskih zbirkah podatkov z indeksom citiranosti: WOS: SCI, SCOPUS, paketih e-časopisov: IOS Press (področje medicine), bazah podatkov: EBSCOhost – Medical (MEDLINE),ScienceDirect, SpringerLink, Wiley idr., e-knjigah ponudnika EBSCOhost (eBook Academic Collection) idr.,
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • predstavitev zbirke BIOMEDI,
 • predstavitev zbirke Modeli organov človeškega telesa,
 • predstavitev osebne bibliografske zbirke EndNote.

2. področje:

 • viri in literatura s področja zdravstvenih ved,
 • primeri iskanj v bibliografskih zbirkah podatkov z indeksom citiranosti: WOS (SCI), SCOPUS,
 • Iskanje strokovne in znanstvene literature ter člankov s področja zdravstvene nege: CINAHL with Full Text;
 • iskanje v bazah podatkov: EBSCOhost – Medical (MEDLINE), ScienceDirect, SpringerLink, Wiley idr.,  
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost (eBook Academic Collection),
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BrowZine,
 • predstavitev zbirke Modeli organov človeškega telesa,
 • predstavitev osebne bibliografske zbirke EndNote.

 Cilji:

 • poiskati informacijske vire s področja medicine in zdravstvenih ved,
 • interpretirati osnove iskanja, vrednotenja in etične rabe  informacij za uspešno opravljanje študijskih obveznosti,
 • izbrati in uporabiti (za strokovno področje) ustrezne elektronske informacijske vire, do katerih je mogoče dostopati z računalnikov v časopisni čitalnici UKM in računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru, ter z oddaljenih lokacij,
 • izbrati revijo z ustreznega znanstvenega področja ob uporabi aplikacije BrowZine,
 • izdelati osebno bibliografsko zbirko EndNote (registracija, uvoz podatkov iz podatkovnih zbirk UM, uporaba funkcije cite while you write, izbrati način citiranja itd.),
 • argumentirati zakonito in etično rabo informacij.

Kompetence

Učinkovito iskanje, vrednotenje in etična raba virov in literature s področja medicine in zdravstvenih ved.

   Prijava: boza.janzekovic@um.si

Modul 8 - Informacijski viri s področja družboslovja: psihologija, vzgoja in izobraževanje, šport

Nosilka modula:  Silva Belšak

Datum in ura izvedbe: po dogovoru

Maksimalno število udeležencev: 12 


Vsebina:

 • informacijski viri s področja družbenih ved: psihologija, vzgoja in izobraževanje, sociologija, šport, arhitektura,
 • primeri iskanj v bibliografskih zbirkah podatkov z indeksom citiranosti: WOS (SCI), SCOPUS, bazah podatkov: EBSCOhost (ERIC: strokovna in znanstvena literatura s področja vzgoje in izobraževanja), EMERALD, JSTOR (Journal Storage), PsycARTICLES, (besedila uglednih znanstvenih časopisov s področja psihologije in SPOLIT,
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost (eBook Academic Collection),
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • predstavitev osebne bibliografske zbirke EndNote.

Cilji:

 • spoznati informacijske vire s področja družbenih ved: psihologije, vzgoje in izobraževanja, sociologije, športa, arhitekture itd.,
 • interpretirati osnove iskanja, vrednotenja in etične rabe  informacij za uspešno opravljanje študijskih obveznosti,
 • izbrati in uporabiti za strokovno področje ustrezne elektronske informacijske vire, do katerih je mogoče dostopati z računalnikov v časopisni čitalnici UKM, računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru, ter z oddaljenih lokacij,
 • izbrati revijo z ustreznega znanstvenega področja ob uporabi aplikacije BrowZine,
 • izdelati osebno bibliografsko zbirko EndNote (registracija, uvoz podatkov iz podatkovnih zbirk UM, uporaba funkcije cite while you write, izbrati način citiranja itd.)
 • argumentirati zakonito in etično rabo informacij.

Kompetence

Učinkovito iskanje, vrednotenje in etična raba virov in literature s področja psihologije ter vzgoje in izobraževanja.

Prijava: silva.belsak@um.si

 

Modul 9 - Informacijski viri s področja družboslovja

Nosilec modula: Miloš Petrovič
 
1. področje: pravo, politične vede, sociologija, ekonomija in poslovne vede.
Datum in ura izvedbe: po dogovoru

2. področje: filozofija, etika, religija.
Datum in ura izvedbe:

Maksimalno število udeležencev: 12 


Vsebina

1. področje:

 • informacijski viri s področja družbenih ved: pravo, politične vede, ekonomija in poslovne vede, druge družbene vede,
 • primeri iskanj v  bibliografskih zbirkah podatkov z indeksom citiranosti: WOS (SCI), SCOPUS, bazah podatkov: EBSCOhost, EMERALD, EconLit with Full Text, Gvin.com (spletni servis, ki omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu), HeinOnline (pravna podatkovna zbirka, ki vsebuje dokumente in informacij iz pravne zgodovine v polnem besedilu),IUS-INFO / EURO IUS- INFO (pravna besedila EU, urejena po tezavru EUROVOC), Avstrijski pravni bazi RDB, Informacijskem viru Westlaw, ki združuje dva produkta: Westlaw UK (dokumente s področja angleškega prava in pravna gradiva iz Evropske Unije) ter Westlaw International (pravno gradivo iz različnih držav), ScienceDirect, SpringerLink, Wiley itd.
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost (eBook Academic Collection),
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • predstavitev osebne bibliografske zbirke EndNote.

2. področje:

 • informacijski viri s področij humanističnih ved: filozofija, etika, religija,
 • primeri iskanj v bibliografski zbirki z indeksom citiranosti (WOS,  SCOPUS), bazah podatkov: EBSCOhost, Wiley, SpringerLink, Routledge Encyclopedia of Philosophy idr., e-knjigah (eBook Academic Collection) itd.
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost (eBook Academic Collection),
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • predstavitev osebne bibliografske zbirke EndNote,

Cilji:

 • spoznati informacijske vire s področja družbenih in humanističnih ved,
 • interpretirati osnove iskanja, vrednotenja in etične rabe  informacij za uspešno opravljanje študijskih obveznosti,
 • izbrati in uporabiti ustrezne elektronske informacijske vire do katerih je mogoče dostopati z računalnikov v časopisni čitalnici UKM, računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru, ter z oddaljenih lokacij,
 • izbrati revijo z ustreznega znanstvenega področja ob uporabi aplikacije BrowZine,
 • izdelati osebno bibliografsko zbirko EndNote (registracija, uvoz podatkov iz podatkovnih zbirk UM, uporaba funkcije cite while you write, izbrati način citiranja itd.)
 • argumentirati zakonito in etično rabo informacij.

Kompetence

Učinkovito iskanje, vrednotenje in etična raba virov in literature s področja družbenih ved.

Prijava: milos.petrovic@um.si

 

Modul 10 - Informacijski viri s področja humanistike: domoznanstvo, zgodovina, geografija

Nosilca modulov: dr. Vlasta Stavbar, Dejan Kac

1. področje: zgodovina, domoznanstvo
Datum in ura izvedbe: po dogovoru

2. področje: geografija
Datum in ura izvedbe:

Maksimalno število udeležencev: 12


Vsebina

1. področje:

 • informacijski viri s področja humanistike (zgodovina, domoznanstvo),
 • primeri iskanj v bibliografskih bazah podatkov z indeksom citiranosti (WOS-SSCI), podatkovnih zbirkah EBSCOhost, JSORE, Wiley itd.
 • iskanje, vrednotenje in etična raba informacij s pomočjo eUKM: Repozitorij UKM (Iz zakladnice UKM, Mariborenzija, Štajerska, Univerzitetne zgodbe, Zapuščine UKM, domoznanske pripovedi, Mladi za napredek Maribora), Listkovni katalog UKM idr.
 • predstavitev Repozitorija UKM,
 • DKUM, Sistory: zgodovina Slovenije, dLib.si,
 • Encyclopedia Mythica (pregled mitologij, mitoloških bitij, krajev in tudi herojev ter živali),
 • The Encyclopedia of World History (kronološki pregled zgodovinskih dogajanj po svetu od prazgodovine do danes),
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost (eBook Academic Collection),
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • osebna bibliografska zbirka EndNote.


2. področje:

 • viri in literatura v geografiji (rokopisi, publicističnimi viri, ustno izročilo, statistično gradivo, karte, podobe in fotografije),
 • temeljna geografska literatura o Sloveniji (knjige, revije, zborniki …) ter druga (doktorske disertacije, mag. in diplomska dela ter seminarske naloge …),
 • bibliografske baze podatkov z indeksom citiranosti (WOS-SSCI), podatkovne zbirke EBSCOhost, JSORE, Wiley itd.
 • predstavitev repozitorija UKM,
 • sodobni elektronski informacijskimi viri (Perry-Castaneda Library Map Collection (iskanje in pregledovanje zemljevidov), Interaktivni naravovarstveni atlas (iskanje in pregledovanje interaktivnih zemljevidov), ortofoto posnetki ter druge prostorske informacije o Sloveniji,
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost (eBook Academic Collection),
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • osebna bibliografska zbirka EndNote.

Cilji:

 • spoznati storitve, dejavnost ter specifičnost Enote za domoznanstvo in posebne zbirke,
 • spoznati in uporabiti informacijske vire s področja zgodovine in geografije,
 • najti informacije v bibliografskih bazah podatkov z indeksom citiranosti (WOS-SSCI), podatkovnih zbirkah EBSCOhost, JSORE, Wiley itd.
 • uporabljati e-knjige ponudnika EBSCOhost (eBook Academic Collection),
 • interpretirati izbor rokopisov in tiskov iz zakladnice knjižnice, ki so uporabnikom dostopni v digitalizirani obliki,
 • izbrati in uporabiti ustrezne elektronske informacijske vire do katerih je mogoče dostopati z računalnikov v časopisni čitalnici UKM in računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru, ter z oddaljenih lokacij,
 • izbrati revijo z ustreznega znanstvenega področja ob uporabi aplikacije BrowZine,
 • izdelati osebno bibliografsko zbirko EndNote (registracija, uvoz podatkov iz podatkovnih zbirk UM, uporaba funkcije cite while you write, izbrati način citiranja itd.)
 • argumentirati zakonito in etično rabo informacij.

Kompetence

Učinkovito iskanje, vrednotenje in etična raba virov in literature s področja zgodovine in geografije.

Prijava: vlasta.stavbar@um.si

 

 

 

Modul 11 - Informacijski viri s področja humanistike: jezik in književnost

Nosilka modula: Mateja Pongrac

Datum in ura izvedbe

Maksimalno število udeležencev: 12


Vsebina

 • informacijski viri  s področja družbenih ved: jezik in književnost,
 • primeri iskanj v bazah podatkov z indeksom citiranosti: WOS (SSCI), SCOPUS, podatkovnih zbirkah: MLA, Contemporary Authors (biografije, bibliografije, eseji o avtorjih), LRC,  ERIC (EBSCOhost), JSTOR, Oxford English Dictionary idr., 
 • iskanje, vrednotenje in etična raba informacij,
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost:  eBook Academic Collection,
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • osebna bibliografska zbirka EndNote.

Cilji:

 • spoznati informacijske vire s področja jezikoslovja in književnosti,
 • usposobiti se za samostojno iskanje, vrednotenje in uporabo informacij v podatkovnih zbirkah z indeksom citiranosti (WOS, SCOPUS), podatkovnih zbirkah MLA, Contemporary Authors (biografije, bibliografije, eseji o avtorjih), LRC,  ERIC (EBSCOhost), JSTOR, Oxford English Dictionarys itd.,
 • poiskati knjige ponudnika EBSCOhost:  eBook Academic Collection,
 • najti članke v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • izdelati osebno bibliografsko zbirko EndNote (registracija, uvoz podatkov iz podatkovnih zbirk UM, uporaba funkcije cite while you write, izbrati način citiranja itd.)
 • argumentirati zakonito in etično rabo informacij.

Kompetence

Učinkovito iskanje, vrednotenje in etična raba virov in literature s področja jezika in književnosti.

Prijava: mateja.pongrac@um.si

Modul 12 - Informacijski viri s področja humanistike: likovna umetnost, glasba, film, ples

Nosilki modula: Silva Belšak in dr. Karmen Kovačič Salmič

1. področje: likovna umetnost (slikarstvo, kiparstvo, grafika …)
Datum in ura izvedbe:

2. področje: glasba, film, ples …
Datum in ura izvedbe:

Maksimalno število udeležencev: 12 


Vsebina


1. področje: likovna umetnost

 • informacijski viri s področij likovne umetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika ...
 • primeri iskanj v bazah podatkov z indeksom citiranosti: WOS (Arts & Humanities Citation Index), SCOPUS, podatkovnih zbirkah: JSTORE, GALE, SAGE, EBSCOhost, SpringerLink, Art and Archaeology Technical Abstracts Online (konzervatorstvo), itd.
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost:  eBook Academic Collection,
 • iskanje, vrednotenje in etična raba informacij,
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • osebna bibliografska zbirka EndNote,
 • zakonita in etična raba informacij.

Prijava: silva.belsak@um.si


2. področje: glasba, film, ples ...

 • informacijski viri s področij: glasba, film, ples …
 • primeri iskanj v bazah podatkov z indeksom citiranosti: WOS (Arts & Humanities Citation Index), COPUS, podatkovnih zbirkah: JSTORE, GALE, SAGE, EBSCOhost, SpringerLink itd., Film Links Gateway (seznam spletnih mest, ki služijo iskanju formacij o filmu in televiziji), idr.
 • e-knjige ponudnika EBSCOhost:  eBook Academic Collection,
 • iskanje, vrednotenje in etična raba informacij,
 • iskanje člankov v revijah s pomočjo aplikacije BowZine,
 • osebna bibliografska zbirka EndNote,
 • zakonita in etična raba informacij.

 

Cilji:

 • spoznati informacijske vire s področij:  likovne, glasbene  in plesne umetnosti,
 • usposobiti se za samostojno iskanje, vrednotenje in uporabo informacij,
 • najti informacije v podatkovnih  zbirkah z indeksom citiranostiWOS (Arts & Humanities Citation Index), SCOPUS, podatkovnih zbirkah: JSTORE, GALE, SAGE, EBSCOhost, SpringerLink, Art and Archaeology Technical Abstracts Online (konzervatorstvo), itd.
 • najti informacije v eBook Academic Collection,
 • najti članke v revijah s pomočjo aplikacije BrowZine,
 • izdelati osebno bibliografsko zbirko EndNote (registracija, uvoz podatkov iz podatkovnih zbirk UM, uporaba funkcije cite while you write, izbrati način citiranja itd.)
 • argumentirati zakonito in etično rabo informacij.

Prijava: karmen.salmic@um.si

Kompetence

Učinkovito iskanje, vrednotenje in etična raba virov in literature s področja likovne,  glasbene in plesne umetnosti.

 

 

 

 

NOVICE

N1: Ob udeležbi na izobraževanjih UKM prejmete potrdilo z vpisom v e-Nefiks (neformalni indeks izobraževanja).

 

N2: BRUCI - POZOR, zadnji teden v septembru organiziramo 

Uvajalni teden za bruce.

 

N3: Obiščite sklop dogodkov, ki se odvijajo v oktobru in so namenjeni študentom: Študentski oktober pod arkadami  UKM.

{{system_footer}}