Skip to Main Content

Bibliografija raziskovalcev na UM

biblliografija in vrednotenje

Potrebujete dodatne informacije s področja bibliografije in/ali vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela?

Potrebujete informacije s področja bibliografije, habilitacije ali vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela, pa jih niste našli na tej strani?

Imate več možnosti:

- poiščete informacije na spletni strani UKM Bibliografije,

- poiščete informacije na spletni strani IZUM-a bibliografije,

- poiščete informacije na soletni strani Univerze Maribor - habilitacije,

- poiščete informacije na spletni strani SICRIS-a,

 - obrnite se na redaktorja bibliografije UM Bernardo Korez,

- pošljite elektronsko sporočilo na Bibliografije UKM,

- poiščete informacije pri pristojnem OSIC-u za strokovno področje, ki ga vaša dela vsebinsko pokrivajo.

 

{{system_footer}}