Skip to Main Content

Bibliografija raziskovalcev na UM

biblliografija in vrednotenje

Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih del po metodologiji ARRS

Vprašanje:
Kako pogosto in na osnovi česa se dopolnjujejo seznami mednarodnih bibliografskih baz podatkov, seznami revij,  ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij ?

Odgovor:
Seznam mednarodnih baz podatkov dopolnjujemo sproti, in sicer na podlagi informacij, ki jih praviloma posredujejo OSIC-i, ko ugotovijo, da je določena revija na novo uvrščena v katero izmed ustreznih mednarodnih baz podatkov.

Seznam revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij, dopolnjujemo na podlagi sklepov sej znanstvenih svetov za posamezne vede na ARRS. Pobudo za uvrstitev na seznam lahko dajo posamezniki, in sicer jo naslovijo na Osrednje specializirane informacijske centre (OSIC-e).

 

Katalog UKM

Knjige v našem katalogu.

Google Scholar

Google Scholar Search
{{system_footer}}