Skip to Main Content

Bibliotekarska zbirka

Vsebuje gradivo s področja bibliotekarstva in sorodnih znanosti. Predstavlja temeljno zbirko literature na tem območju, namenjeno študentom bibliotekarstva, knjižničarjem in strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tem področjem.

Novice iz Slovenije in sveta

Novosti, storitve, primeri dobrih praks, poročila itd. z različnih koncev sveta. 

Video

Videoposnetki predstavitev knjižnic, storitev, odzivov uporabnikov ..., ki prinesejo morda kakšno novo idejo.

{{system_footer}}