Skip to Main Content

Bibliotekarska zbirka

Vsebuje gradivo s področja bibliotekarstva in sorodnih znanosti. Predstavlja temeljno zbirko literature na tem območju, namenjeno študentom bibliotekarstva, knjižničarjem in strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tem področjem.

Repozitoriji

Akademski repozitoriji zbirajo podobe, disertacije, izobraževalno gradivo, izpitne papirje, raziskave itd.

Raziskovalne mreže

Disertacije

Študentje Oddelka za bibliotekarstvo FF LJ

Glede na dejstvo, da UM ne ponuja študija bibliotekarstva, smo usmerjeni na študente UL. V sklopu enega izmed predmetov si tako vsako leto ogledajo UKM in posebej tudi Bibliotekarsko zbirko.

Gradivo, ki sodi med obvezno študijsko literaturo in ga najdete tudi v UKM, si lahko ogledate v priloženem seznamu.

{{system_footer}}