Skip to main content

PONUDBA IZOBRAŽEVALNIH MODULOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Seznam modulov informacijskega opismenjevanja

OSNOVE INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA


MODUL 1: Uvod v informacijsko opismenjevanje

MODUL 2: Iskanje v računalniškem katalogu COBISS+ in mCOBISS

MODUL 3: Informacijski viri za splošno in specialno informiranje dostopni na UMINFORMACIJSKI VIRI ZA POSAMEZNA ZNANSTVENA PODROČJA


MODUL 4: Naravoslovje

4. 1 Matematika, fizika, kemija, računalništvo in informatika 

4. 2 Biologija in druge naravoslovne vede

MODUL 5: Tehniške vede

MODUL 6: Medicina in zdravstvene vede

6. 1 Medicina

6. 2 Zdravstvena nega 

MODUL 7: Kmetijstvo in biosistemske vede 

MODUL 8 Družbene vede

8. 1 Psihologija

8. 2 Vzgoja in izobraževanje

8. 3 Šport

8. 4 Arhitektura

MODUL 9: Družbene vede

9. 1 Pravo, politične vede, sociologija, ekonomija, poslovne vede

9. 2 Filozofija, etika, religija

 MODULI 10, 11 in 12: Humanistika

10. 1 Domoznanstvo, zgodovina

10. 2 Geografija

MODUL 11: Jezik in književnost

MODUL 12:  Umetnost

 12. 1 Glasba, film, gledališče

 12. 2 Likovna umetnost (slikarstvo, kiparstvo, grafika)ZNANSTVENO KOMUNICIRANJE 


MODUL 13: Kako napisati znanstveni članek

MODUL 14: Načela znanstvenega komuniciranja in vrednotenje 

                    bibliografij

MODUL 15: Povečajte svoj raziskovalni vpliv

MODUL 16: Odprt dostop do znanstvenih del in 

                    raziskovalnih podatkov

MODUL 17: Uporaba orodij za citiranje

 

ZA PODIPLOMSKE ŠTUDENTE
________________________________________________

MODUL 18: Kako pripraviti dispozicijo

18. 1 Disertabilnost

18. 2 Relevantnost teme

_________________________________________________

UPORABA SODOBNE IKT TEHNOLOGIJE V KNJIŽNICI


Modul 19: Priprava predstavitev

  19. 1 PowerPoint 

  19. 2 Prezi (v pripravi) 

______________________________________________

Modul 20: Predstavitev za tuje študente

LIBRARY SERVICE FOR INTERNATIONAL STUDENTS

 

PRIJAVA:

tina.srot@um.si

 

 

 

NOVICE

 

N1: Tutorji bibliotekarji vas naučijo ločiti zrno od plev  

N2: Ob udeležbi na izobraževanjih UKM prejmete potrdilo z vpisom v e-Nefiks (neformalni indeks izobraževanja).

 

N3: BRUCI - POZOR, zadnji teden v septembru organiziramo 

Uvajalni teden za bruce.

 

N4: Obiščite sklop dogodkov, ki se odvijajo v oktobru in so namenjeni študentom: Študentski oktober pod arkadami  UKM.

 

 

{{system_footer}}