Skip to Main Content

Tematske poizvedbe, izvirnost teme doktorske disertacije

Iskanje informacij

SPLOŠNE INFORMACIJE

1. Kdo vam lahko pomaga?

2. Poizvedbo lahko:

 • opravite sami (glej primer)

 • pri pripravi poglobljene tematske poizvedbe za diplomske, magistrske ali doktorske naloge vam svetuje informacijski specialist – bibliotekar.

3. Komunikacijske poti:

 • osebni stik,

 • telefonski razgovor,

 • elektronska pošta,

 • spletni obrazec.

4. Podatki, potrebni za pripravo poizvedbe.

 • tema: kratka vsebina problema,

 • ključne besede/predmetne oznake, ki najbolje opišejo temo raziskovanja,

 • jezik poizvedbe,

 • namen poizvedbe:  seminarska naloga, raziskovalno delo, diplomsko delo, magistrsko delo, doktorska disertacija itd.,

 • oblikovanje iskalnega izraza poizvedbe (prilagoditev iskanja glede na značilnosti zbirke) 

 • omejitve poizvedbe: obdobje, tip dokumenta, operacije z zapisi podatkov itd.
 • oblika bibliografskega izpisa ter datum in način posredovanja izpisa poizvedbe.

 5. V primeru, da za pomoč pri poizvedbi prosite informacijskega specialista:

 • izpolnite obrazec za naročilo poizvedbe,
 • ko prejmete osnutek izpisa, ga pregledate in

  • posredujete povratno informacijo o dopolnitvi osnutka (spremenjen naslov , ključne besede, način izpisa ...) bibliotekarju,

  • informacijski specialist poizvedbo korigira,  

  • končno verzijo vam posreduje na vnaprej dogovorjen način.

DOSTOP DO PODATKOVNIH ZBIRK IN PAKETOV E-ČASOPISOV

{{system_footer}}