Skip to Main Content

Tematske poizvedbe, izvirnost teme doktorske disertacije

Iskanje informacij

Najpogostejša vprašanja

Pri pripravi izvirnosti (disertabilnosti) teme doktorske disertacije izhajajte iz dokumenta:

Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.

 

Kdo opravi  disertabilnost  teme?

Disertabilnost in/ali relevantnost teme opravi kandidat sam, za nasvet pri izdelavi lahko prosi  informacijskega specialista UKM ali bibliotekarja matične knjižnice. Uporabnik izvirnost teme tudi sam interpretira. 

 

V katerih domačih in tujih podatkovnih zbirkah preverite izvirnost teme?

Poizvedba se v skladu s Priporočili za analizo virov in utemeljitev izvirnosti teme doktorske disertacije običajno opravi v podatkovnih zbirkah: WOS, SCOPUS, ProQuest Dissertation & Theses Global ter v specializirani podatkovni zbirki z vašega raziskovalnega področja. 

Ustrezno literaturo je možno iskati v različnih knjižničnih katalogih in podatkovnih zbirkah. Za pretežno slovenske informacijske vire uporabljamo knjižnični katalog COBISS+, za tujo literaturo je na voljo napredni iskalnik (UM:NIK) in vodič po elektronskih informacijskih virih Elektronksi viri A-Ž. Ob preverjenih podatkovnih zbirkah, kot. npr.  Web of Science, Scopus in ProQuest Dissertations & Theses Global je priporočeno iskati tudi v drugih informacijskih virih, tudi preko Google Scholar in v zbirkah odprtodostopnih informacijskih virov.

 

Navodila za iskanje v podatkovnih zbirkah?

Nekaj primerov: 

WOS 

ProQuest Platform Basic Searc

SCOPUS

EBSCO Tutorials - YouTube

{{system_footer}}