Skip to main content

Tematske poizvedbe, disertabilnost ...

Najpogostejša vprašanja

Pri pripravi relevantnosti in  disertabilnosti teme izhajajte iz dokumenta:

PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU

 

Kdo opravi  disertabilnost in/ali relevantnost teme?

Disertabilnost in/ali relevantnost teme opravi kandidat sam, lahko pa za nasvet pri izdelavi prosi  informacijskega specialista  UKM ali  bibliotekarja matične knjižnice (seznam).

 

V katerih domačih in tujih podatkovnih zbirkah se preveri disertabilnost ter relevantnost teme?

Disertabilnost:

- podatkovni zbirki COBISS+,

- tujih podatkovnih zbirkah: Proquest Dissertations and Theses

- servisu WoS in vsaj eni izmed specializiranih podatkovnih zbirk z znanstvenega področja doktorske disertacije. Pomagate si lahko z informacijami, ki jih najdete v Raziskovalnih  vodičih: Poišči svoj vir.

 

Relevantnost:

 

Uporabnik si izpis pripravi sam in disertabilnost tudi sam interpretira!

COBIB.SI

 

Iskanje disertacij v spletnem katalogu COBISS+

Iskalna strategija:

Koda za vrsto vsebine=M (doktorska disertacija) in KW=literarna recepcija in jezik=slv

 

Kratka navodila za iskanje v spletnem katalogu COBISS+

 

 

{{system_footer}}