Skip to Main Content

EndNote 20 - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Napotki za uporabo orodja EndNote 20

Gale Literature Resource Center

Uvoz referenc v EndNote 20 iz zbirke Gale Literature Resource Center

V zapisu, pod besedilom, izberemo gumb "Download RIS" in podatke prenesemo v našo napravo.

{{system_footer}}