Skip to Main Content

EndNote 20 - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Napotki za uporabo orodja EndNote 20

ACS Publications

     

Uvoz referenc v EndNote 20 iz zbirke ACS Publications

V zapisu izberemo gumb "export". Podatke o gradivu na svojo napravo prenesemo v obliki datoteke RIS s klikom na možnost "citation", "citation and abstract" ali "citation and references".

 


Datoteko prenesemo v EndNote 20 tako, da najprej datoteko RIS odpremo in nato izberemo EndNote.

  

{{system_footer}}