Skip to Main Content

Računalništvo in informatika

Vodič za študente FERI-ja

Dobrodošli na vodiču za računalništvo

Ta vodič vam bo pomagal pridobiti informacije, ki jih potrebujete pri svojem študiju in raziskovalnem delu. Našli boste koristne napotke za iskanje literature z vašega področja, iskanje po elektronskih bazah, citiranje in še mnogo več. 

V kolikor vam informacije ne bodo zadoščale oz. boste naleteli na težave, se obrnite name osebno, po telefonu ali po elektronski pošti.

Kje me najdete?

V 2. nadstropju, poleg Študijske sobe za anatomijo. 

Knjižničarka

Profile Photo
Renata Močnik
Kontakt:
UKM
Gospejna 10
2000 Maribor
+02 25 07 440
{{system_footer}}