Skip to Main Content

Preverjanje podobnosti vsebin v okolju Moodle UM

Navodila za izvajalce

Statusi izdelave poročila

Takoj pod imenom datoteke, se nahaja informacija o podobnosti. Pri vsaki ikoni, ki nudi informacije, se ob premiku miške na ikono izpiše obvestilo o pomenu ikone. V kolikor je poročilo izdelano, je izvajalcu na voljo informacija o stopnji podobnosti oddane datoteke, v nasprotnem primeru, pa informacija o statusu datoteke.

 

 - odstotek podobnosti datoteke (več o odstotkih si lahko preberete v navodilih Detektorja podobnih vsebin).

- vrteči kolešček, ki pomeni, da je poročilo v izdelavi. Izvajalec lahko takšno zahtevo za izdelavo poročila tudi izbriše, s čimer iz detektorja podobnih vsebin odstrani tudi datoteko.

 - prečrtan krog, ki pomeni da poročilo ne obstaja. Ob premiku miške na ikono, smo obveščeni o vzroku. Vzrok je lahko brisanje s strani izvajalca ali pa napaka pri izdelavi poročila. Izvajalec lahko za takšno datoteko zahteva ponovno izdelavo poročila. 

 

{{system_footer}}