Skip to Main Content

Germanistika

Vodič je namenjen študentom germanistike na Filozofski fakulteti UM. Pod zavihkom Študenti najdete obvezno študijsko literaturo za smeri Germanistika ter Nemški jezik in književnost.

Kje in kako poiščem znanstvene članke?

UKM omogoča dostop do velikega števila podatkovnih baz oz. strokovnih revij z dostopom do polnih člankov. UM:NIK je namenjen hkratnemu pregledovanju podatkovnih baz , člankov in knjig s polnim tekstom.

{{system_footer}}