Skip to Main Content

Pravo

Pravo, vrste prava, teorija

Repozitoriji

Akademski repozitoriji zbirajo podobe, disertacije,, izobraževalno gradivo, izpitne papirje, raziskave itd.

Predlog za nakup

Izpolnite obrazec za vaše predloge novih knjig:

Predlog za nakup.

Nabavili bomo vse knjige, ki so v skladu z nabavno politiko in finančnimi možnostmi.

Proquest Dissertation and Theses

Raziskovalne mreže

Disertacije

{{system_footer}}