Skip to main content

Zotero - uporaba orodja za organizacijo referenc in citiranje

Navodila za uporabo orodja Zotero.

Uvoz reference v Zotero na podlagi identifikatorjev

Izberemo ikono "Dodaj vnos po identifikatorju" in vpišemo DOI, ISBN, PMID ali arXiv ID.

 

Podatke o knjigi smo uspešno prenesli v Zotero.

Identifikatorji

DOI

Identifikator digitalnega objekta je sistem za identifikacijo v digitalnem okolju, namenjen zagotavljanju trajnega obstoja hipertekstnih povezav.

ISBN (mednarodna standardna knjižna številka)

Vsaki monografski publikaciji Urad za publikacije dodeli mednarodno standardno knjižno številko. Ko je ISBN dodeljen nekemu izdelku, ga ni možno spremeniti, zamenjati ali ponovno uporabiti.

PMID

Identifikator, dodeljen vsakemu zapisu v zbirki PubMed.

arXiv ID

Identifikator, dodeljen gradivu v zbirki arXiv.

{{system_footer}}