Skip to main content

Oddaja disertacij UM v ProQuest Dissertation & Thesis A&I

Oddaja disertacij UM v bazo ProQuest Dissertation & Thesis A&I

S študijskim letom 2012/2013 je Univerza v Mariboru uvedla oddajo doktorskih del Univerze v Mariboru tudi v mednarodno bibliografsko bazo  ProQuest Dissertations & Thesis. Tako se Univerza v Mariboru uvršča v skupino univerz, ki sistematično združujejo izvirno znanstveno delo pod okriljem podatkovne zbirke, ki je mednarodno uveljavljena kot primarni vir iskanja tovrstnih informacij.


Podatkovna zbirka Dissertations and Theses :

  • je mednarodna bibliografska baza doktorskih disertacij in magistrskih diplom z vsega sveta;
  • vključuje preko 3000 univerz in drugih visokošolskih ustanov z vsega sveta;
  • Univerza v Mariboru je prva univerza v Sloveniji, ki v to zbirko sistemsko vključuje svoja doktorska dela.


Prednosti vključitve doktorske disertacije v podatkovno zbirko Dissertations  and Theses :

  • vključitev doktorskih disertacij v največjo mednarodno podatkovno zbirko doktorskih disertacij,
  • večja prepoznavnost znanstvenoraziskovalnega dela Univerze v Mariboru in posameznega avtorja v svetu;
  • zagotovljeno trajno arhiviranje v Library of Congress (Univerza v Mariboru bo imela dostop do svojih doktoratov tudi v primeru, če ne bi imeli več dostopa do celotne zbirke),
  • ob prodaji izvoda doktorske naloge v elektronski ali tiskani obliki avtorju pripada delež dohodka.

Od 24. maja 2018 administrativni portal  za oddajo del v omenjeno bazo, do katerega so doktorandi dostopali preko spletne povezave  objavljene na spletni strani DKUM, ne deluje več!

Univerza v Mariboru je namreč s Proquestom podpisala nov dogovor, s katerim prehajamo na avtomatsko prevzemanje doktoratov iz Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Zato za vnos doktoratov v največjo svetovno zbirko doktorskih nalog doktorandi ne skrbijo več sami.

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru z dne 18. 10. 2011 in letos sprejetim Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru je oddaja doktorskih disertacij v podatkovno zbirko Proquest Dissertations & Theses Global obvezna. 

 

​​

 

{{system_footer}}