Skip to main content

IEEE Xplore

Iskanje po elektronski zbirki IEEE Xplore

Kaj je IEEE Xplore?

IEEE Xplore je elektronska zbirka, ki omogoča dostop do visoko kvalitetne literature s področja tehnike, inženirskih ved in tehnologije.

Namenjena je iskanju in dostopu do člankov, konferenčnih prispevkov, tehničnih standardov in drugih gradiv s področja računalništva, elektrotehnike, elektronike ter sorodnih področij. Vsebuje gradivo, ki ga objavljajo predvsem Inštitut za inženirje elektrotehnike in elektronike (IEEE).

IEEE Xplore omogoča spletni dostop do več kot 4,5 milijona dokumentov iz več kot 195 znanstvenih revij, z več kot 1.800 konferenc, več kot 6.200 tehničnih standardov, približno 2.400 knjig in več kot 425 spletnih tečajev.

Kako dostopamo do IEEE Xplore?

Do zbirke dostopamo preko povezave do elektronskih virov v raziskovalnih vodičih:

Elektronski viri A-Ž

Z neposrednim dostopom:

IEEE Xplore 

Elektronska zbirka IEEE Xplore je zajeta tudi v univerzitetnem iskalniku.

UM:NIK

 

Hitro iskanje

IEEE Xplore Digital Library

Dostop do celotnih besedil s področja računalništva, elektrotehnike ter sorodnih področij

Strokovna referentka

Renata Močnik's picture
Renata Močnik
Kontakt:
UKM
Gospejna 10
2000 Maribor
+02 25 07 440
{{system_footer}}