Skip to main content

ŠIPK

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)

Seznam izobraževalnih vsebin

I. DEL

      1. Spletni vpis v knjižnico (UKM)

      2. Prijava v profil Moja knjižnica

      3. Vpis študentov v spletni e-tečaj COBISS+

      4. Baze podatkov in iskalni operatorji

      5. Uvod v COBISS+

                   Osnovno iskanje

                   Izbirno iskanje

      6. Omejevanje iskalne zahteve

                   Omejevanje na vrsto gradiva

                   Omejevanje na jezik

                   Fasetno omejevanje

       7. Zaključni preizkus

II. DEL

        8. Osnove plagiatorstvacitiranja in navajanja virov po APA 6 standardu. 

II. DEL: VAJE

        9. Poiščite knjige, članke in drugo gradivo, utemeljite izbor ter vire in literaturo citirajte v skladu s Skupnimi usmeritvami UM za pripravo zaključnih del. 

Strukturo vsebine zaključnega delaobseg in druge posebnosti opredeli vsaka 

fakulteta posebej

Zato Skupna navodila primerjajte z navodili PEFMB, ki so dostopna na spletnem naslovu https://pef.um.si/studij/studij/zakljucna-dela/

 

Knjige EBSCO eBook Academic Collection

V zbirki eBook Academic Collection poiščite s pomočjo zavihka "Leposlovje za otroke" tri sodobne knjige o učinkovitem poučevanju ("effective teaching").

Utemeljite izbor zadetkov.

Uporabite APA 6 standard in knjige navedite v zavihku  Viri in literatura.

Iskanje člankov COBISS+

Poiščite tri  izvirne znanstvene članke o likovni apreciaciji v osnovni šoli.

Utemeljite izbor.

Uporabite APA 6 standard ter jih citirajte v zavihku Viri in literatura.

{{system_footer}}