Skip to main content

Izobraževanja za dijake v okviru KIZ

Moduli informacijskega opismenjevanja za dijake

Sklopi izobraževalnih vsebin projekta Rastem s knjigo

SKLOPI PROGRAMA

1. sklop je posvečen pobegu v svet domišljije in izveden po komunikacijskem modelu poučevanja mladinske književnosti Metke Kordigel Aberšek (2008), ki vzpodbuja razvoj učenčevih domišljijskih, literarnih, recepcijskih, jezikovnih, komunikacijskih in drugih zmožnosti ter s tem razvoj avtonomnega bralca, ki v stiku z literarno umetnino obuditi svoj pristni doživljajski svet, svoje branje pa zaokroži v polno estetsko doživetje.

2. sklop obsega predstavitev dejavnosti in storitev UKM z vpogledom v načine iskanja in dostopa do gradiva in informacij na temo, ki jo obravnava literarno delo projekta. V okviru delavnice »Kje je kaj v UKM  in kako to poiščem« dijakom predstavimo iskanje knjig, revij in člankov s pomočjo spletnega kataloga COBISS+ ter brezplačne mobilne aplikacije mCOBISS, ki deluje na operacijskih sistemih Android ali iOS. Tako se del projekta izvaja po konceptu Prinesi svojo napravo in poišči informacije. V okviru evalvacije posvetimo posebno pozornost vrednotenju izbora virov ter etični rabi.

3. sklop je sestavljen iz posameznih segmentov, med katerimi izbirajo koordinatorji ob načrtovanju obiska UKM.

*3. 1 Stenčas knjigoveznice UKM. Dijaki se seznanijo z materiali,  stroji, postopki in načini vezave knjižnega gradiva (največ 12 obiskovalcev in največ 2 skupini dnevno);

3. 2 Vpogled v zapuščino Rudolfa Maistra;

3. 3 Iz zakladnice UKM: podrobna seznanitev s posebnimi zbirkami UKM.

4. Ogled razstave

Opomba: *trenutno se ne izvaja

Trajanje

Trajanje: 2 šolski uri (prvi in drugi sklop).

V kolikor navedenemu programu dodate vsebine sklopa 3 ali 4,  se čas izvedbe podaljša za 20 minut.

 

Izvedemo lahko tudi posamezen sklop programa Rastem s knjigo.

 

Obvestilo o izvajanju izobraževalne dejavnosti UKM v razmerah, poveznih s covid-19!

Rastem s knjigo za SŠ 2020/2021

Projekt izvajamo od začetka novembra 2020 do 30. maja 2021. 

Število udeležencev v skupini je omejeno.

- Učilnica Brede Filo: 12 udeležencev

- Glazerjeva dvorana: 24 udeležencev

Trajanje izobraževanja je omejeno na 1 šolsko uro.

Kraj izvajanja je omejen na učilnico Brede Filo ali Glazerjevo dvorano ter avlo in razstaviščni prostor. 

Načrtovanje obiska

Prosimo vas, da nam načrtovan obisk sporočite 7 delovnih dni pred želenim datumom izvedbe.

{{system_footer}}