Skip to main content

Izobraževanja za dijake v okviru KIZ

Moduli informacijskega opismenjevanja za dijake

PONUDBA IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN

1. PREDSTAVITEV ZBIRK IN POSEBNOSTI UKM-a:

2. KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE:

  • informacijsko opismenjevanje za študente UM,
  • izobraževanja za uporabnike drugih univerz v Sloveniji (plačljiva),
  • Informacijsko opismenjevanje za dijake.

3. KULTURNO-UMETNIŠKO OPISMENJEVANJE (s kotizacijo):

  • Izrazi.se – šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije,
  • Filmika – zabavna šola filma za vse generacije,
  • Mini Filmika: Kako nastane film – izbirne vsebine za učence in dijake.

Univerzitetna knjižnica Maribor

{{system_footer}}