Skip to main content

Izobraževanja za osnovnošolce in dijake

Moduli informacijskega opismenjevanja za osnovnošolce in dijake

Ponudba izobraževalnih vsebin

1. PREDSTAVITEV ZBIRK IN POSEBNOSTI UKM-a:

2. KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE:

  • informacijsko opismenjevanje za študente UM,
  • izobraževanja za uporabnike drugih univerz v Sloveniji (plačljiva),
  • Informacijsko opismenjevanje za dijake.

Kontakt in prijava

 

3. KULTURNO-UMETNIŠKO OPISMENJEVANJE (s kotizacijo):

  • Izrazi.se – šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije,
  • Filmika – zabavna šola filma za vse generacije,
  • Mini Filmika: Kako nastane film – izbirne vsebine za učence in dijake.

 

Kontakt in prijava

Univerzitetna knjižnica Maribor

Beleženje, predstavljanje in promoviranje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc.

{{system_footer}}