Skip to main content

Izobraževanja za dijake v okviru KIZ

Moduli informacijskega opismenjevanja za dijake

MODULI ZA OSNOVNOŠOLCE

KAKO NASTANE KNJIGA?

Projektno delavnico Kako nastane knjiga izvaja slovenski pesnik, pisatelj, dramatik in knjižničar Borut Gombač v sodelovanju s knjigoveznico UKM (Stenčas knjigoveznice). Učenci se seznanijo z avtorjevo idejo za nastanek pesmi/knjige, ki jo preko delavnice nadgradijo z informacijami o akterjih, ki pri nastanku knjige sodelujejo (pisatelj, ilustrator, urednik, založnik, tiskar, knjigovez…). Program se v okviru kroskorikularne teme povezuje s KIZ za osnovno šolo v funkciji učinkovitega in uspešnega doseganja ciljev na področju opismenjevanja in učenja.

 

Kontakt in prijava

STENČAS KNJIGOVEZNICE

Knjigoveznica predstavlja pomemben segment popravila in vezave učnega gradiva, raritet, serijskih publikacij, izdelave škatel po meri gradiva, map, pisem, ovojnic ter zaščite gradiva itd. Nepogrešljiva je kot tehnična pomoč pri pripravi, postavitvi in postavljanju razstav  v UKM in izven, izdelavi zgibank za razstave idr. Dodano vrednost pa predstavlja tudi njihovo aktivno vključevanje v informacijsko opismenjevanje mladih v okviru projektov: Kako nastane knjiga, predstavitev poklicev knjižničar, bibliotekar in knjigovez, Rastem s knjigo, Ko te napiše knjiga, Kulturni dnevnik itd. V okviru navedenih projektov učenci in dijaki spoznajo opis opravil  in nalog knjigoveza v UKM. Zaposleni jim ob demonstraciji primerov dejavnosti, ki potekajo v knjigoveznici, predstavijo postopke dela, grafične materiale in delovna orodja. Bistvo predstavitve predstavlja proces nastanka knjige z mehkimi ali trdimi platnicami. V funkciji predstavitve poklica knjigoveza, se učenci seznanijo z veščinami, ki so nujno  potrebne za opravljanje poklica: ročne spretnosti, upravljanje strojev in opreme, delo z ljudmi, vodenje dokumentacije, delo s sodobno IKT, inovativnost, sposobnost presojanja, predstavljanje idej in podatkov v pisni obliki, organizacija dela itd. Učenci spoznajo tudi izobraževalne programe  v Sloveniji, s katerimi pridobiš izobrazbo za ta poklic. Pri predstavitvah oddelka sodelujejo vsi zaposleni. 

V letu 2016 je bila knjigoveška dejavnost v Univerzitetni knjižnici Maribor predstavljena študentom, dijakom in ostali širši javnosti v okviru razstave o zgodovini in razvoju knjigoveške obrti in tiskarstva v Mariboru in UKM.

 

Kontakt in prijava

PREDSTAVITEV POKLICEV: KNJIŽNIČAR, BIBLIOTEKAR, KNJIGOVEZ ...

Krožni obisk oddelkov UKM omogoča učencem, da spoznajo dela, ki jih opravljajo zaposleni v knjižnici. 

Učenci se seznanijo z deli zaposlenih v knjižnici preko sklopov: kaj delavec dela, katere pripomočke uporablja pri svojem delu, kašni so njegovi interesi, s kakšnimi nevarnostni se pri delu srečuje, kje in kako pridobi ustrezno izobrazbo za opravljanje poklica ...

V okviru poustvarjalne delavnice ustvarijo učenci  strip na temo Pokaži mi svoj izdelek in povem ti, kateri poklic opravljaš'/Knjižničar sem./Povej mi, kaj delam? Itd. 

 

Kontakt in prijava

Obvestilo o izvajanju izobraževalne dejavnosti UKM v razmerah, poveznih s covid-19!

Vsa izobraževanja bomo izvajali v skladu s priporočili zapisanimi v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Kustec idr., 2020), aktualnimi priporočili NIJZ ter vašimi željami in potrebami. 

 

 

{{system_footer}}