Skip to Main Content

Izposoja tablic

Navodila za izposojo

Tablični računalnik Samsung (Galaxy Tab 2)
    
 
 
  • Komplet je sestavljen iz štirih delov – tablice, ovitka, polnilnika in kabla.
  • Rok izposoje je 14 dni, brez možnosti podaljšanja.
  • Tablice si lahko izposodijo vsi polnoletni člani, ki imajo poravnane vse obveznosti do knjižnice.
  • Mladostniki od 15. do 18. leta si lahko tablice izposodijo ob prisotnosti staršev.
  • Član je v času izposoje odgovoren za tablico. V primeru poškodbe, izgube ali kraje tablice je dolžan poravnati strošek nabave tablice oziroma opreme in strošek obdelave.
  • Očiščeno tablico član vrne osebno v izposoji, nikoli v trezor ali po pošti.
  • Tablice niso zaklenjene, zato si lahko člani na lastno odgovornost na tablico naložijo različne aplikacije. Stroške plačljivih aplikacij nosijo sami.
  • Knjižničar tablico ob vsakem vračilu nastavi na tovarniške nastavitve.
  • Knjižnica ne odgovarja za morebitno izgubo datotek.
{{system_footer}}